ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Nedensellik İlişkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlan Açısından Deneysel ve Korelatif Yaklaşımlar [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(2): 72-81

Nedensellik İlişkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlan Açısından Deneysel ve Korelatif Yaklaşımlar

Sibel KARAKAŞ1
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı, ANKARA

Bu makalede pozitif bilim kavramının çeşitli yönleri ele alınmıştır. Bu bağlamda, pozitif bilimlerin temel yaklaşımlarından olan deneysel ve korelatif yaklaşımlar tanıtılmıştır. Makalede pozitif bilimlerin ölçütleri ve sayıltıları açıklanmış, pozitif bilimlerde gerekircilik ilkesi uyarınca incelenen nedensellik ilişkisinin ne olduğu belirtilmiş, bu ilişkinin ölçütleri üzerinde durulmuştur. Deneysel ve korelatif yaklaşımların her birinin nedensellik ölçütlerini ne oranda gerçekleştirdikleri tartışılmıştır. Makalede pozitif bilimlerin amaçları açıklanmış, deneysel ve korelatif yaklaşımların her birinin bu amaçları gerçekleştirme durumları incelenmiştir. Makalenin sonunda, deneysel ve korelatif yaklaşımların pozitif bilim çalışmalarındaki göreli önemleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: Pozitif bilimler, nedensellik, bilimin amaçları, deneysel yaklaşım, korelatif yaklaşım.


Experimental and Correlative Approaches with Respect to Causality and Contribution to the Goals of Positive Sciences

Sibel KARAKAŞ1
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı, ANKARA

This article discusses the concept of positive sciences from various angles. In this context, the article introduced the two basic approaches of positive sciences, the experimental and the correlative ones. The criteria and the assumptions of the positive sciences, the concept of causality that emanates from the principle of determinism, and the criteria for causality are explained. The degrees to which the experimental and correlative approaches satisfy the criteria of causality are discussed. The article introduced the goal of positive sciences and included a comparative analysis of the two approaches with respect to each of these goals. In closing up, the article discussed the relative importance of the experimental and the correlative approaches for studies in positive sciences.

Keywords: Key Words: Positive sciences, causality, goals of positive sciences, experimental approach, correlative approach.


Sibel KARAKAŞ. Experimental and Correlative Approaches with Respect to Causality and Contribution to the Goals of Positive Sciences. J Clin Psy. 2002; 5(2): 72-81


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2313 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale