ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Çekingen Kişilik Bozuklugunun Klinik Ozellikleri ve Tedavisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1998; 1(1): 22-26

Çekingen Kişilik Bozuklugunun Klinik Ozellikleri ve Tedavisi

levent SEVİNÇOK1, Çigdem Dereboy1
Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Universitesi Tip Fakiiltesi Psikiyatri Anabilim Dali, AYDIN

fekingen Kigilik bozuklugu (fKB) konusunda gimdiye dek az sa- yida galigma yaymlanmigtir. fKB'nun, sosyalfobi (SF) ve bazi ki- §Hik bozukluklariyla ortak ozellikleri vardir. CKB'nun tedavisi konusunda yeterli bilgi birikimi olmamasi ve diger bozukluklarla arasmdaki bu ortiigme nedeniyle (iKB'nun tedavi stratejisi daha gok, SF gibi ortak dzellikler tagidigi diger bozukluklarm tedavi- leriyle belirlenmiftir Bu yazida QKB'nun klinik ozellikleri ve tarn- sal sorunlari hakkmda bilgi sunulmuytur. Bunun yam sira dzellik- le SF He ilifkisi gdz online almarak QKB'ndaki farkh tedavi yak- lafimlari tartiglrngtir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sozciikler: Qekingen kigilik bozuklugu, sosyalfobi, tedavi, komorbidite.


Abstract The Clinical Features and Treatment Implica- tions of Avoidant Personality Disorder

levent SEVİNÇOK1, Çigdem Dereboy1
Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Universitesi Tip Fakiiltesi Psikiyatri Anabilim Dali, AYDIN

The research literature on avoidant personality disorder (APD) is quite sparse. APD shares many elements with the Axis I disorder social phobia (SF) as well as with the other personality disorders. Because of this overlap and the lack of extensive literature on the effective treatment of avoidant personality disorder, treatment strategy of APD is determined mostly by the known effective treatments of disorders with which avoidant personality disorder shares common elements, especially SF. In this article we presented clinical features and the diagnostic matters of APD. We also discussed the different treatment approaches in respect to its relationship especially with social phobia.

Keywords: Key Words: Avoidant personality disorder, social phobia, treatment, comorbidity.


levent SEVİNÇOK, Çigdem Dereboy. Abstract The Clinical Features and Treatment Implica- tions of Avoidant Personality Disorder. J Clin Psy. 1998; 1(1): 22-26


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3403 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale