ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Erişkin Enürezis Nokturna Tamlı Hastalarda Psikiyatrik Ek Hastalıklar [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(3): 157-163

Erişkin Enürezis Nokturna Tamlı Hastalarda Psikiyatrik Ek Hastalıklar

Şükrü Kumsar1, Neslihan Akkişi Kumsar2, Hasan Salih Sağlam3, Osman Köse1, Salih Budak1, Öztuğ Adsan4
1Uz.Dr, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Psikiyatri Anabilim Dalı, Sakarya
3Yrd.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
4Prof.Dr., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Amaç: Çocukluk çağının en sık karşılaşılan üriner sistem sorunlarındandır. Enürezis nokturna etiyolojisine yönelik yapılan araştırmalarda birçok faktör araştırılmış ve çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Erişkin gruptaki enürezis ile ilgili olarak ise yapılan çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı üroloji polikliniğine başvuran erişkin enüretik olgularda psikiyatrik ek hastalıkları değerlendirmek ve bu hastalardaki benlik algısı ve sosyal kaygı düzeylerini incelemektir. Yöntem: Çalışmaya alınan 36 erişkin enürezis nokturna tamlı hasta, DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ) ile değerlendirilmiştir. Kontrol grubu, hasta grubu ile yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bakımından benzer olan 32 sağlıklı gönüllüden oluşturulmuştur. Bulgular: Enürezis grubunda, kontrol grubuna göre psikiyatrik morbidite sıklığı anlamlı olarak daha yüksek, benlik saygısı belirgin olarak daha düşük saptanmıştır. Ayrıca sosyal kaygı, kontrol grubun- dakinden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç: Bulgular, enürezis olgularında psikiyatrik morbidite sıklığının sağlıklı kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Üroloji polikliniklerine başvuran enürezis olguları psikiyatrik açıdan değerlendirilmeli, gerekli durumlarda hastaların psikiyatrik destek alması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Erişkin enürezis, psikiyatrik ek kastalık, benlik saygısı, sosyal kaygı.


Psychiatric Comorbidity in Patients with Adult Enuresis Nocturna

Şükrü Kumsar1, Neslihan Akkişi Kumsar2, Hasan Salih Sağlam3, Osman Köse1, Salih Budak1, Öztuğ Adsan4
1Uz.Dr, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Psikiyatri Anabilim Dalı, Sakarya
3Yrd.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
4Prof.Dr., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Objectives: Enuresis Nocturna is the most common urinary tract problem of childhood. Etiological factors had been researched and several theories are suggested. But study on adult nocturnal enuresis is limited. The aim of this study is to determine the frequency of psychiatric comorbidity in adult enuresis patients treated at the urology outpatient clinic and to investigate the its relation with social anxiety, and selfesteem levels. Method: Thirty-six adult enuretic patients are assessed with Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), Hospital Anxiety Depression Scale (HADS), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). Control group included subjects matched to patients in terms of age, sex and education level. Results: In comparison to healthy controls, the rate of psychiatric morbidity is higher and mean selfesteem scores in the enuresis group are lower. There is also a significant difference between groups in terms of social anxiety. Liebowitz Social Anxiety scores are higher in the enuresis group. Conclusion: These findings suggest that the rate of psychiatric morbidity is higher in patients with enuresis than healthy control subjects. Adult patients with enuresis should be assessed in regard of mental disorders and psychiatric interventions may become necessary in the course of illness.

Keywords: Key Words: Adult enuresis, psychiatric comorbidity, selfesteem, social anxiety.


Şükrü Kumsar, Neslihan Akkişi Kumsar, Hasan Salih Sağlam, Osman Köse, Salih Budak, Öztuğ Adsan. Psychiatric Comorbidity in Patients with Adult Enuresis Nocturna. J Clin Psy. 2013; 16(3): 157-163


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (806 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale