ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Bellek İşlevselliği Anketi'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(3): 135-147

Bellek İşlevselliği Anketi'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Selda Şahin1, Nevzat Yüksel2, Çisem Utku3, Nurdan Eren Bodur4, Özgün Karaer Karapıçak5, Nurhak Çağatay Birer6, Duygu Kaya7
1Uz.Dr., Uzunköprü Devlet Hastanesi, Edime
2Prof.Dr.,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Uz.Psk., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
5Uz.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
6Uz.Dr., Dörtyol Devlet Hastanesi, Hatay
7Elmadağ Devlet Hastanesi, Ankara

Amaç: Öznel bellek yakınması, nesnel veriler normal olmasına karşın kişinin bellek sorununun olduğunu öne sürmesidir. Öznel bellek yakınmalarının orta yaş ve üzeri yetişkinlerin neredeyse %50'sinde yaşandığı bildirilmiştir. Öznel bellek yakınmalarının demans riski ile ilişkili olduğu ve öznel bellek yakınmaları olan bireylerin yakınmaları olmayanlara oranla daha küçük hipokampal hacimlerinin olduğu bildirilmiştir. Öznel bellek yakınmalarının nesnel nöropsikolojik testlerle karşılaştırıldığı çalışmalarda aralarındaki ilişkiye dair çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bellek işlevselliği Anketi (Memory Functioning Ouestionnaire; BİA) yetişkinlerin günlük bellek işlevlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir ankettir. Bu çalışmanın amacı Gilewski ve arkadaşları tarafından 1990'da geliştirilen Bellek işlevselliği Anketi'nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik incelemesinin yapılmasıdır. Yöntem: Anket 112 sağlıklı gönüllüye bir ay arayla uygulanmıştır. Ölçeğin içtutarlığını ölçmek için Cronbach alfa katsayısına bakıldı. Güvenirlik uygulaması için ise test- tekrar test tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Anketteki alt boyutlardaki alpha değerleri 0.859 ile 0.938 arasında değişmekte olup, tüm alt boyutların yüksek derecede güvenilir olduğu saptanmıştır. Sonuç: Elde edilen verilere dayanılarak Bellek işlevselliği Anketi için iyi derecede geçerlik ve güvenilirlik elde edilmiştir. Anketin tarama ve takip amaçlı kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Öznel bellek, işlevsellik, anket, geçerlik, güvenilirlik.


Validity and Reliability of Turkish Version of The Memory Functioning Questionnaire

Selda Şahin1, Nevzat Yüksel2, Çisem Utku3, Nurdan Eren Bodur4, Özgün Karaer Karapıçak5, Nurhak Çağatay Birer6, Duygu Kaya7
1Uz.Dr., Uzunköprü Devlet Hastanesi, Edime
2Prof.Dr.,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Uz.Psk., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
5Uz.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
6Uz.Dr., Dörtyol Devlet Hastanesi, Hatay
7Elmadağ Devlet Hastanesi, Ankara

Objectives: Subjective memory impairment (SMI) refers to conditions in which people complain of memory problems despite intact cognition. Subjective memory complaints (SMCs) are experienced by a large proportion of middle-aged and older adults, with some estimates being as high as 50%. One of the purposes of studying the relations between subjective cognitive complaints and neuropsychological tasks is to clarify the assertion that subjective cognitive complaints are a risk factor for dementia. Subjective cognitive failures are associated with lower hippocampal volume, even in subjects without objective cognitive impairment. Although some studies concluded that subjective memory complaints by healthy people were not in parallel with the results of objective neuropsychological tasks or were not early evidence of future cognitive deficits, some other studies concluded the opposite. The Memory Functioning Ouestionnaire (MFQ) has been used to investigate several major questions on the usefulness of assessing selfappraisals of memory functioning. The aim of this study is to investigate the validity and reliability of Memory Functioning Questionnaire developed by Gilewski et al. in 1990 that assesses memory perception in Turkish population. Method: The study group consisted of 112 healthy volunteers. The reliability of the MFQ was evaluated by testing its internal consistency and test-retest reliability. Results: Cronbach's alpha coefficient and intraclass correlation coefficients of the MFQwere 0.859 and 0.938, respectively. Conclusion: According to the present study the MFQ Turkish version showed to be valid and reliable. The questionnaire can be used for screening and follow up.

Keywords: Key Words: Subjective memory, functioning, questionnaire, validity, reliability.


Selda Şahin, Nevzat Yüksel, Çisem Utku, Nurdan Eren Bodur, Özgün Karaer Karapıçak, Nurhak Çağatay Birer, Duygu Kaya. Validity and Reliability of Turkish Version of The Memory Functioning Questionnaire. J Clin Psy. 2013; 16(3): 135-147


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1108 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale