ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Duygudurum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Bir Nörobehçet Olgusu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(3): 175-180

Duygudurum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Bir Nörobehçet Olgusu

Esra Aydın1, Aynil Yenel2, Özgür Bilgin Topçuoğlu2, Fatma Feriha Cengiz3, Gülnihal Gökçe Ünal1, Rümeysa Yeni Elbay1, Füsun Domaç2
1Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Dr.,Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Nörobehçet tanısı ile takip edilen 33 yaşında kadın hasta, denge kaybı, başdönmesi ve duygularının çok çabuk değişmesi yakınmaları ile polikliniğe başvurmuştur. Uygulanan intravenöz steroid tedavisinin dördüncü gününde, mevcut olan labil duygulanımda ve psikomo- tor aktivitede artışla birlikte çağrışımlarda çözülme gözlenmiştir. Bunun üzerine hastaya Risperidon ve Karbamazepin tedavisi başlanmıştır. Psikotrop tedavinin ikinci gününde semptomlarda belirgin bir düzelme olmuştur. Steroid tedavisi ile gelişen duygudurum bozukluğu çok uzun yıllardır bilinen bir durumdur. Ancak olguda steroid tedavisi öncesinde de bazı semptomların varlığı, söz konusu klinik tablonun steroid tedavisine bağlı bir duygudurum nöbeti mi yoksa Behçet Hastalığı'na eşlik eden duygudurum bozukluğu mu olduğu yönünde sorular doğurmuştur. Santral Sinir Sistemi tutulumu Behçet Hastalığı tanısı alan hastaların %5-20'sinde görülür ve Nörobehçet Sendromu adını alır. Meningoensefalik sendrom, fokal nörolojik defisit, beyin sapı sendromları, konfüzyonel durumlar ve demans bu sendromun en sık görülen klinik tablolarıdır. Özellikle bellek fonksiyonlarını içeren bilişsel bozukluklar Behçet Hastalığında belirgindir ve % 8-50 oranında çeşitli psikiyatrik belirtiler de görülmektedir. Nörobehçet hastalığının başlangıç semptomları özgül olmayabilir ve bu da hastalığın tanısını koymayı güçleştirebilir. Yazıda, literatürdeki benzer vakalar üzerinden bu birlikteliğin olası nedenleri tartışılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Behçet hastalığı, duygudurum bozuklukları, nörobehçet.

Anahtar Kelimeler: Sözcükler: Behçet hastalığı, duygudurum bozuklukları, nörobehçet.


A Case of Neuro-Behcet's Disease with Affective Disorder

Esra Aydın1, Aynil Yenel2, Özgür Bilgin Topçuoğlu2, Fatma Feriha Cengiz3, Gülnihal Gökçe Ünal1, Rümeysa Yeni Elbay1, Füsun Domaç2
1Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Dr.,Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

A 33 years old woman who was suffering from Neuro- Behcet's Disease had symptoms like loss of balance, vertigo and affective lability. At the fourth day of steroid treatment in addition to her labile affect and increased psychomotor activity, increased speech and loosening of associations were observed. Risperidone and Carbamazepine were started and at the second day of treatment the symptoms began to decrease. Affective disorder caused by steroid treatment is well known. But this patient also had symptoms before steroid treatment. Was this situation related to steroid treatment or was it an affective disorder comorbidity due to Behcet's Disease? Central Nervous System involvement is 5-20% in patients who are diagnosed with Behcet's Disease and it is named as Neurobehcet Syndrome. The affected areas in Neuro-Behcet Syndrome include brainstem, spinal cord, and cerebral regions. Sometimes it is hard to determine the affected area because symptoms are non- spesific. Meningo-encephalic syndrome, focal neurological deficits and dementia are the most seen clinical appearences. Especially mental disorders such as cognitive impairment are explicit in this disease. Neuropsychiatric manifestations are relatively serious complications in Neuro-Behcet Syndrome and 8-50% of patients exhibit psychiatric symptoms. The initial signs and symptoms of the syndrome are usually vague. This makes Neuro-Behcet Syndrome hard to diagnose until the patients experience severe neurological damages. In this case report, relationship and potential causes of this situation and steroid related affective disorders are compared to similar situations in the literature.

Keywords: Key Words: Behcet's disease, affective disorders, neurobehcet.


Esra Aydın, Aynil Yenel, Özgür Bilgin Topçuoğlu, Fatma Feriha Cengiz, Gülnihal Gökçe Ünal, Rümeysa Yeni Elbay, Füsun Domaç. A Case of Neuro-Behcet's Disease with Affective Disorder. J Clin Psy. 2012; 15(3): 175-180


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (956 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale