ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şiddet içeren ve içermeyen intihar Girişiminde Bulunan Hastalarda Serum Kolesterol Düzeyleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(1): 28-32

Şiddet içeren ve içermeyen intihar Girişiminde Bulunan Hastalarda Serum Kolesterol Düzeyleri

Murad ATMACA1, Murat Kuloğlu2, Ertan TEZCAN3, Ayten BÜYÜKBAYRAM4
1Yrd. Doç. Dr.Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Yrd. Doç. Dr. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Doç. Dr Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
4Dr., Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Düşük veya tedavi amacıyla düşürülmüş serum kolesterolünün impulsivite, saldırgan davranışlar ve intihar girişimleriyle ilişkisi uzun süreden beri üzerinde durulan bir konudur. Çalışmamızda; şiddet içeren ve içermeyen intihar girişiminde bulunan hastaların kolesterol düzeylerinin karşılaştırılarak tartışılması amaçlandı. Bu çalışma Mayıs-Ağustos 2001 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Acil Polikliniği ve Psikiyatri Kliniği’nde yürütüldü. Çalışma, intihar girişimi nedeniyle başvuran, 18-58 yaşları arasında ve çalışma ölçütlerini karşılayarak çalışmaya katılmayı kabul eden 26 hasta ve polikliniğimize rutin ehliyet muayenesi için başvuran 26 sağlıklı üzerinde gerçekleştirildi. Tüm hastalar için yatışı takip eden 48 saat içerisinde klinik değerlendirme yapıldı. DSM-IV tanılarını belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirildi. Aynı zamanda serum kolesterol düzeyleri belirlendi. Bulgularımız intihar girişiminde bulunan hastalarda kolesterol düzeyinin sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak daha düşük olduğunu, şiddet içeren girişimcilerde şiddet içermeyenlere göre anlamlılığın daha belirgin olduğunu ortaya koymuştur. Daha geniş örneklemle yapılacak ve intihar girişiminin hangi yön/yönlerinin bu ilişkiyi açıklayacak biyolojik desteğe sahip olduğunu aydınlatacak çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kolesterol, intihar, şiddet, impulsivite.


Serum Cholesterol Levels in Patients with Violent and non-violent Suicide Attempters

Murad ATMACA1, Murat Kuloğlu2, Ertan TEZCAN3, Ayten BÜYÜKBAYRAM4
1Yrd. Doç. Dr.Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Yrd. Doç. Dr. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Doç. Dr Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
4Dr., Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ

The association between low or lowered cholesterol through treatment and impulsivity, aggressive behaviors and suicide attempts has been focused on for a long period. In the present study, cholesterol levels of the patients with violent and nonviolent suicide attempt have been compared with healthy controls. The study was carried out in Firat University School of Medicine Emergency Unit and Department of Psychiatry between May- August 2001. The study was consisted of 26 violent suicide attempters and 26 healthy controls who had applied to the same center because of routine driving license examination. The clinical evaluation was performed by a trained psychiatrist within 48 hours following admission. A semi-structured clinical interview was carried out to establish DSM-IV diagnoses. On the other hand, serum total cholesterol levels were detected. The mean cholesterol level of the patients was significantly lower than that of controls. The difference was more significant in the patients with violent suicide attempt compared to those with non-violent suicide attempt. The studies with large sample that try to decipher which dimension/dimensions of suicide attempts could account for this relationship are required.

Keywords: Key Words: Cholesterol, suicide, violence, impulsivity.


Murad ATMACA, Murat Kuloğlu, Ertan TEZCAN, Ayten BÜYÜKBAYRAM. Serum Cholesterol Levels in Patients with Violent and non-violent Suicide Attempters. J Clin Psy. 2002; 5(1): 28-32


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (763 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale