ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Döngüsel Kusma Sendromu Tedavisinde Olanzapin ve Penisilin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(4): 200-207

Döngüsel Kusma Sendromu Tedavisinde Olanzapin ve Penisilin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu

Ayşegül Yolga Tahiroğlu1, Gonca Gül Çelik2, Ayşe Avcı3, Faruk İncecik4
1Doç.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Mersin Devlet Flastanesi, Mersin
3Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
4Yrd.Doç.Dr., Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Mersin Devlet Flastanesi, Mersin

Döngüsel kusma sendromu (DKS) tekrarlayıcı kusma ataklarını izleyen normal dönemler ile kendini gösteren bir bozukluktur. Bu çalışmada DKS tanısı alan, kusma atakları stres ve enfeksiyonlar tarafından tetiklenen 12 yaşında bir erkek olguya ait bilgiler yer almaktadır. Bu olgu sunumu yardımı ile DKS ataklarının farklı tetikleyici- lerine dikkat çekmek ve uygulanabilecek farklı tedavi yöntemlerini tartışılmak amaçlanmıştır. Tedavide antie- metik ve kaygı giderici etkilerinden dolayı 5 mg/g olanzapin başlanmıştır. Bu tedavi ile 6 ay boyunca belirtiler belirgin şekilde azalmış ancak tam düzelme gözlenmemiştir. Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle koruyucu penisilin tedavisi eklenmiştir. Bu iki tedavinin birlikte uygulandığı 18 ay boyunca kusma atakları tekrar gözlenmemiştir. Çocukluk döneminde sık görülen DKS nedenleri ve tedavisi iyi tanımlanamamış bir durumdur. Uygulanan tedaviler sıklıkla ataklarla sınırlıdır ve belirtilerin azaltılması hedeflenir. Atakların tekrarının önlenmesinde koruyucu tedaviler ile ilgili bilgiler sınırlıdır. DKS olgularında antipsikotik ya da antibiyotik kullanımı ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu olguların koruyucu tedavisinde antipsikotikler, özellikle enfeksiyonun tetik- lediği olgularda antibiyotik koruması farklı birer seçenek olabilir. Farklı antipsikotik ve antibiyotik ilaçların etkinliğini ve güvenirliğini araştıran klinik çalışmalara ihtiyaç vardı.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Döngüsel kusma sendromu, anti- pisikotik, antibiyotik.


Cyclic Vomiting Syndrome Treated with Antipsychotic and Antibiotic: A Case Report

Ayşegül Yolga Tahiroğlu1, Gonca Gül Çelik2, Ayşe Avcı3, Faruk İncecik4
1Doç.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Mersin Devlet Flastanesi, Mersin
3Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
4Yrd.Doç.Dr., Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Mersin Devlet Flastanesi, Mersin

Cyclic vomiting syndrome (CVS) is a periodic syndrome characterized by recurrent vomiting attacks and normal intervals. A boy is presented at the age of 12 who had CVS and his vomiting attacks were triggered by stress and infection diseases, in this study. The aims of the study are to draw attention on different etiology of CVS and to discuss of different treatment applications through this case report. In his treatment, olanzapine 5 mg/day was given because of the antiemetic and anxiolytic effects. His symptoms were significantly improved through 6 mounts with this treatment but there wasn't fully remission. Because of recurrent upper respiratory system infections, prophylactic penicillin treatment was started additionally. Fully remission was seen under this combination treatment through 18 moths. CVS is common among children but etiology and maintenance treatments of CVC have not been defined enough, yet. Traditional applications include symptomatic treatments during attacks. There is limited knowledge about preventive treatment of vomiting attacks. There are a few data about maintenance treatment with antipsychotic and antibiotic on CVS. Antipsychotic and antibiotic treatments especially in the cases whose symptoms triggered by infection diseases may be good alternatives on preventive treatment of CVS cases. Clinical studies are need about effectiveness and tolerability of different antipsychotic and antibiotic drugs.

Keywords: Key Words: Cyclic vomiting, antipsychotics, antibiotics.


Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Gonca Gül Çelik, Ayşe Avcı, Faruk İncecik. Cyclic Vomiting Syndrome Treated with Antipsychotic and Antibiotic: A Case Report. J Clin Psy. 2008; 11(4): 200-207


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1632 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale