ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Özel Eğitim ve İlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocukların Otistik Belirtiler Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve Ek Tanı Özellikleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(3): 134-140

Özel Eğitim ve İlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocukların Otistik Belirtiler Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve Ek Tanı Özellikleri

Seher Akbaş1, Koray Karabekiroğlu2, Ozan Pazvantoğlu3
1Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
2Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı,
3Yrd.Doç.Dr., Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu çalışmanın amacı otistik bozukluk tanısı alan hastaların ek tanı ve sekiz haftalık poliklinik izlemi sırasında belirti dağılım özelliklerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Hastalar ve aileleriyle, çocuğa yönelik DSM-IV- TR tanı kriterlerine göre psikiyatrik değerlendirme yapılmıştır. Tanı alan hastaların anneleri başvuru sırasında Otizm Davranış Kontrol Kistesi (ODKL) ölçeğini ve Sorun Davranış Kontrol Listesi ölçeğini (SDKL) başvuru sırasında ve birer ay arayla toplam üç kez doldurmuşlardır. Sosyodemografik özellikler, başvuru sırasında hastaya ait hastalık ve tedavi bilgileri, başvuru sonrasındaki tanı ve tedavi bilgileri hasta dosya bilgilerinden elde edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Otizm, ek tanı, belirti profili, tedavi.

Eight Week Follow-up for Autism Symptoms and Comorbid Features of Autistic Children Under Special Education and Medication

Seher Akbaş1, Koray Karabekiroğlu2, Ozan Pazvantoğlu3
1Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
2Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı,
3Yrd.Doç.Dr., Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun

vObjectives: In eight-week period, we aimed to explore symptom distribution changes and comorbid features of autistic children. Methods: Children and their parents were assessd in psychiatry clinic in terms of DSM-IV-TR diagnostic criteria. Mothers completed Autistic Behavior Checlist (AuBC) and Aberrant Behavior Checklist (ABC) in the first session. Mothers continued completing ABC twice every month. Sociodemographic variables, treatment and progress history of the disorder before and after the first session were obtained from the hospital files. Results: The autictic children (n: 27) were 4.51 ±1.62 years-old on average. Mean score of AuBC was 70.33±16.80. Attention deficit hyperactivity problems were appearantly higher (%70.4). During the first session, AuBC scores did not reveal significant difference whether or not the child received special education and/or medication (p>0.05). After eight-week special education plus drug therapy, ABC scores showed significant improvement in stereotypies (p=0.003) and hyperactivity (p: 0.015) subscores. Conclusions: The results reveal that attention deficit hyperactivity problems highly co-occur in autism and special education plus medication therapy particularly target stereotypies and hyperactivity symptoms. While different types of treatments have differential effect on different symptom clusters, in autism management we need both a detailed exploration of comorbid disorders and assessment of differential effects of treatments on different symptom profiles.

Keywords: vKey Words: Autism, comorbidity, symptom profile, treatment.

Seher Akbaş, Koray Karabekiroğlu, Ozan Pazvantoğlu. Eight Week Follow-up for Autism Symptoms and Comorbid Features of Autistic Children Under Special Education and Medication. J Clin Psy. 2009; 12(3): 134-140
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1703 kere indirildi)
LookUs & Online Makale