ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Beyin Kan Akımı ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Değerlendirilmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(2): 53-60

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Beyin Kan Akımı ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Değerlendirilmesi

Özlem Yıdız Öç1, Belma Ağaoğlu2, Fatma Berk3, Sezer Komsuoğlu4, Ayşen Coşkun2, Işık Karakaya1
1Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı
2Prof.Dr Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı
3Doç.Dr., Nükleer Tıp Anabilim Dalı
4Prof.Dr., Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Bu çalışmada Dikkat Eksikliği Hipeaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan çocuklarda beyin kan akımının ve elektriksel beyin aktivasyonunun SPECT ve EEG yöntemleri ile incelenmesi, elde edilen sonuçların bozukluğun davranışsal belirtiler ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: DEHB tanısı almış 21, kontrol grubu olarak yıkıcı davranış bozukluğu tanısı almayan 12 çocuk çalışmaya alınmıştır (yaş aralığı 9-13 (yaş ortalaması 10,24 1,69). Tüm çocuklar Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R), EEG ve beyin SPECT işlemi ile değerlendirilmiştir. Anne, baba ve öğretmenlerine Conners Anababa Dereclendirme Ölçeği (CADÖ-48), Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ-28), Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları için DSM-lVe dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği doldurtulmuştur. SPECT çekiminden 30 dakika önce, ECD enjeksiyonu esnasında aktivasyon yöntemi olarak Stroop testi uygulanmıştır. Bulgular: SPECT sonuçlarında DEHB grubunun sağ frontal bazal ve sağ total frontal lob kan akımında sola göre varolan azalma, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. DEHB grubundaki çocukların EEG'lerinde değişik şiddetlerde paroksismal anomaliye rastlanmıştır. DEHB grubunda EEG'si patolojik olan çocukların anne baba ve öğretmenlerinin doldurdukları formlara göre klinik belirtilerinin EEG'si normal olan çocuklardan daha şiddetli olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda DEHB'nin, beynin işlevsel ve elektrofizyolojik anormalliklerinin bu bozukluğun etyolojisinde ve belirti şiddetinde rol oynadığı nöropsikiyatrik bir bozukluk olduğu düşünülebilir. Anahtar Sözcükler: DEHB, SPECT, EEG.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: DEHB, SPECT, EEG


Evaluation of Cerebral Blood Flow and Electrical Activity in ADHD

Özlem Yıdız Öç1, Belma Ağaoğlu2, Fatma Berk3, Sezer Komsuoğlu4, Ayşen Coşkun2, Işık Karakaya1
1Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı
2Prof.Dr Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı
3Doç.Dr., Nükleer Tıp Anabilim Dalı
4Prof.Dr., Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Objective: The objective of this study was to investigate the cerebral blood flow and the electrical activity by measuring SPECT and EEG findings in children with ADHD and to evaluate their relation with behavioral symptoms and cognitive functions. Method: Twenty-one children with ADHD and 12 children who did not have a diagnosis of disruptive behavior disorder were included in the study (age: 9-13; mean SD: 10.24 1.69). All of the children were evaluated by using WISC-R, EEG, and SPECT. The parents and the teachers filled the Conner's Rating Scale for Parents (CPRS), the Conner's Rating Scale for Teachers (CTRS), and the DSM-IV Based Behavior Disorders Screening and Rating Scale. During the ECD injection Stroop Test was applied as an activation method before 30 minutes of SPECT procedure. Results: The reduction of blood flow in the right frontal basal and the right total frontal lobe compared to the left side of children with ADHD was statistically significant in comparison with controls. EEG findings in the ADHD group showed paroxysmal abnormalities in varying degrees. The ADHD children with pathological EEG results showed more severe symptoms than children with normal EEG findings according to the scales filled by the parents and the teachers. Conclusion: The results indicated that ADHD is a neuropsychiatric disorder in which the functional and the electrophysiologic abnormalities of the brain may play a role in the etiology and symptom severity.

Keywords: Key Words: Geriatry, depression, nursing home, factors of risk.


Özlem Yıdız Öç, Belma Ağaoğlu, Fatma Berk, Sezer Komsuoğlu, Ayşen Coşkun, Işık Karakaya. Evaluation of Cerebral Blood Flow and Electrical Activity in ADHD. J Clin Psy. 2008; 11(2): 53-60


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1597 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale