ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Ergenlerde Arkadaş Ölümü Sonrası Travma Belirtileri ve İlişkili Etmenler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(4): 199-207

Ergenlerde Arkadaş Ölümü Sonrası Travma Belirtileri ve İlişkili Etmenler

Ayşe Burcu Ayaz1, Sebla Gökçe İmren2, Muhammed Ayaz1
1Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Adapazarı
2Uz.Dr., Erenköy Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda, sınıfta elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybeden bir öğrencinin arkadaşlarında görülen travma belirtilerinin ve ilişkili etmenlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ergenlerin değerlendirilmesinde Sosyodemografik Bilgi Formu, Çocuk ve Gençlerde Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği, Çocuklar için Depresyon Ölçeği ve Olumsuz Yaşam Olayları Listesi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya 15-19 yaş arası (ort. 16.92) 219 ergen katıldı. 219 ergenin %32.7'sinin hafif, %18.8'inin orta, %7.9'unun ağır ve %3'ünün çok ağır travma sonrası stres bozukluğu belirtisi gösterdiği, %10.9'unun olası travma sonrası stress bozukluğu ve %9.3'ünün olası depresyon tanısı aldığı saptandı. Çocuk ve Gençlerde Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği'ne göre aşırı uyarılmışlık ve yeniden yaşantılama belirtilerinin sıklık ve şiddetinin yüksek olduğu gözlendi. Ergenlerin 2.49±2.74 (min-max: 0-17) olumsuz yaşam olayı yaşadığı, Olumsuz Yaşam Olayları Listesi ve Çocuklar için Depresyon Ölçeği toplam puanının travma belirtilerinin şiddetini yordadığı belirlendi. Sonuç: Kazalar, ergenler üzerinde travmatik etkiye sahiptir. Çalışmamızda, kaza sonrası ortaya çıkan travma belirtilerinin ergenlerin yaşadığı olumsuz olaylarla ve depresif belirti şiddetiyle ilişkili olduğu saptandı. Travmaya uğrayan ergenlerde yaşam olayları üzerine odaklanılması ve depresif belirtilerin değerlendirilmesi travma belirtilerinin gelişimini önlemede katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kazalar, ergen, stres bozuklukları, post-travmatik, depresyon.


Traumatic Symptoms and Related Factors in Adolescents after a Friend's Death

Ayşe Burcu Ayaz1, Sebla Gökçe İmren2, Muhammed Ayaz1
1Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Adapazarı
2Uz.Dr., Erenköy Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, İstanbul

Objectives: In our study, it was aimed to evaluate the traumatic symptoms and related factors that are seen in the friends of a student who lost his life by an electric shock accident in the class. Method: A detailed form for sociodemografic characteristics, Child Posttraumatic Stress Reaction Index, Childhood Depression Inventory, and Adverse Life Events List were used for assessment of adolescents. Results: 219 adolescents between 15-19 years (mean 16.92±0.74) were participated in our study. Of the 219 adolescents we found that 32.7% had mild, 18.8% had moderate, 7.9% had severe, and 3% had very severe symptoms of post traumatic stress disorder, and that 10.9% had probable post traumatic stress disorder, and 9.3% had probable depression diagnoses. The frequency and severity of re-experiencing and hyperarousal symptoms were considerably high on Child Post- traumatic Stress Reaction Index. Adolescents had 2.49±2.74 (min-max: 0-17) adverse life events and the severity of traumatic symptoms were predicted by Adverse Life Events List and Childhood Depression Inventory total scores. Conclusion: Accidents have traumatic effects on adolescents. In our study, it's determined that traumatic symptoms which were seen after the accident were related to the adverse events experienced by adolescents, and the severity of depressive symptoms of the adolescents. Focusing on adverse life events and assessment of depressive symptoms in traumatized young people can prevent the development of traumatic symptoms.

Keywords: Key Words: Accidents, adolescent, stress disorders, post- traumatic, depression.


Ayşe Burcu Ayaz, Sebla Gökçe İmren, Muhammed Ayaz. Traumatic Symptoms and Related Factors in Adolescents after a Friend's Death. J Clin Psy. 2012; 15(4): 199-207


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1440 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale