ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk manik epizodda (BPB-ME) plasebo kontrollü ilaç çalışmaları: Sistematik derleme, meta-analiz ve plasebo yanıtı üzerine bir meta-regresyon (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(3): 375-385 | DOI: 10.5505/kpd.2020.45822  

Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk manik epizodda (BPB-ME) plasebo kontrollü ilaç çalışmaları: Sistematik derleme, meta-analiz ve plasebo yanıtı üzerine bir meta-regresyon (eng)

Remzi Oğulcan Çıray1, Pelin Hançer2, Mustafa Tunçtürk3, Neslihan İnal Emiroğlu1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir
3Bakırköy Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Randomize plasebo kontrollü çalışmalar (RKÇ) tıbbi tedavilerin etkinliğini ve güvenliğini test etmekte çok önemlidir. Çocukluk çağı bipolar bozukluğun manik epizodunda yapılmış çok fazla RKÇ bulunmamaktadır. Bu çalışmalardaki yüksek plasebo yanıtı pratikte gerçek ilaç yanıtlarının tespitinde sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle ilaç ve plasebo yanıtının belirleyicilerini analiz etmek ileride daha güvenilir RKÇ'ler yürütebilmek için önemli olmaktadır.
Metod: PubMed, ClinicalTrials.gov, Cochrane Central Register of Controlled Trials ve bazı diğer arama motorlarında geniş bir tarama yapıldı. Bipolar bozukluk manik epizod ve eşlik eden semptomlar(DEHB, irritabilite vb.) çalışmaya dahil edildi. Cinsiyet, etnisite ya da başlangıç şiddeti ile ilgili bir sınırlama getirilmedi. 18 yaşın üzerinde katılımcı olan çalışmalar dışlandı. Plasebo ve ilaç etki büyüklüklerini hesaplamak için random etki büyüklüğü modeli kullanıldı.
Bulgular: Toplamda 1974 katılımcı ve 11 çalışma meta-analize dahil edildi. Risperidon ilaç kolunda en yüksek etki büyüklüğüne sahipti. Meta-regresyonda merkezlerin sayısı ve katılımcıların sayısı yüksek plasebo yanıtıyla ilişkili bulundu. İlaç yanıtı etkileyen herhangi bir değişken bulunmadı. Meta-analizde herhangi bir yayın yanlığı tespit edilmedi.
Sonuç: Çalışmada erişkin çalışmaları ile benzer sonuçlar bulundu. Randomize edilen katılımcı sayısını ve katılan merkez sayısını modifye etmek plasebo yanıtını sınırlayabilir ve RKÇ'lerin etkinliğini geliştirebilir ve ilaç-plasebo farklılıklarını arttırabilir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik Bipolar Bozukluk, plasebo yanıtı, meta-analiz, çocuk ve ergen


Placebo-controlled pharmacological trials in child and adolescents with bipolar disorder manic episode (BPD-ME): Systematic review, meta-analysis and a meta-regression on placebo response (eng)

Remzi Oğulcan Çıray1, Pelin Hançer2, Mustafa Tunçtürk3, Neslihan İnal Emiroğlu1
1Dokuz Eylul University Medical School, Child Psychiatry Department, Izmir
2Dokuz Eylul University Nursing School, Psychiatry Nursing Department, Izmir
3Bakirkoy Mazhar Osman Psychiatric Hospital, Psychiatry Department, Istanbul

Objective: Randomized placebo controlled trials (RCT) are very important for testing efficacy and safety of a medical treatment. There is no too much RCT`s in childhood bipolar disorder manic episode. In these trials, high placebo response poses a problem for the definition of real drug responses in practice. Therefore, analysis of predictors of drug and placebo response are important for conducting more reliable RCT`s in the future.
Method: Comprehensive search conducted in PubMed, ClinicalTrials.gov, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) and some other electronic databases. Studies including participants with Bipolar Disorder manic episode and associated symptoms (e.g ADHD, irritability) included. There was no restriction in terms of sex, ethnicity or initial severity. Participants over age 18 were excluded. Random effect size model was used for calculate effect sizes for placebo and drugs.
Results: A total of 1974 participants and 11 studies were included in the meta-analysis. Risperidone was highest effect size among drug arms. Number of the sites and number of the participants were associated with higher placebo response in meta-regression. We did not find any variable had an impact on drug response. There was no any publication bias in this meta-analysis.
Conclusion: We found similar results as adult studies. Modifying number of the sites or ramdomized sample size may limit placebo response and could improve the efficacy of RCT`s and enhance drug-placebo contrasts.

Keywords: Pediatric Bipolar Disorder, placebo response, meta-analysis, child and adolescent


Remzi Oğulcan Çıray, Pelin Hançer, Mustafa Tunçtürk, Neslihan İnal Emiroğlu. Placebo-controlled pharmacological trials in child and adolescents with bipolar disorder manic episode (BPD-ME): Systematic review, meta-analysis and a meta-regression on placebo response (eng). J Clin Psy. 2020; 23(3): 375-385

Sorumlu Yazar: Remzi Oğulcan Çıray, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (56 kere görüntülendi)
 (421 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale