ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Demans [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(3): 203-211

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Demans

Çiğdem AYDEMİR1, Cebrail KISA2
1Uz. Dr.,Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Batı toplumlarmda olduğu gibi ülkemizde de beklenen yaşam süresinin uzaması sonucunda yaşlı populasyonun genel nüfus içindeki oranı artmaktadır. Yaşlı populasyonun artmasıyla birlikte yaşlılıkta görülen tıbbi ve psikiyatrik hastalıkların da görülme sıklığında artış olmaktadır. Demans yaşlanma sürecinin doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olmasa da, 65-85 yaşlan arasında her beş yılda bir risk iki kat artmaktadır. Özellikle herhangi bir nedenle hospitalize edilmiş hasta populasyonunda normal populasyonun altı katı bir oranda (%30) demans görülmektedir. Hospitalize edilmiş hastalarda gerek demans tablosunun kendisi gerekse ortam değişimi ve medikal hastalığın sonucunda oluşan psikiyatrik problemler nedeni ile konsültasyon istenir. Bu bölümde demans ve hastanede yatan demanslı hastaların problemlerine yaklaşım tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Demans, psikiyatrik semptomlar, konsültasyon liyezon psikiyatrisi.


Dementia in Consultation Liaison Psychiatry

Çiğdem AYDEMİR1, Cebrail KISA2
1Uz. Dr.,Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, ANKARA

In Turkey, like other developing countries, as a result of increase in life expectancy; the ratio of elderly in the general population is going up. This population change causes an increase in the prevalance of medical and psychiatric problems of old people. Risk of dementia increases twice each five year after the sixth decade. Dementia is six times more frequent in aged hospitalized people than healthy individuals. In hospitalised patients; psychiatric consultation is required because of dementia itself and psychiatric consequences of dementia in medical conditions and changing enviroment. In this section; dementia and approach to demented patients in medical settings are discussed.

Keywords: Key Words: Dementia, psychiatric symptoms, consultation liaison psychiatry.


Çiğdem AYDEMİR, Cebrail KISA. Dementia in Consultation Liaison Psychiatry. J Clin Psy. 2001; 4(3): 203-211


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2692 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale