ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği (BATÖ) Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri (Turkish) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(1): 52-60 | DOI: 10.5505/kpd.2017.44227  

Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği (BATÖ) Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri (Turkish)

Ayşe Altan Atalay1, Dilek Sarıtaş Atalar2
1Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul
2Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bilişsel yatkınlığı inceleyen çalışmaların çoğunlukla depresyona karşı bilişsel yatkınlığa odaklandığı, kaygıyı ise depresyonla örtüşmesi üzerinden açıkladıkları dikkat çekmektedir. Bilişsel Abartma Tarzı (BAT) sadece kaygıya ait bir bilişsel hassasiyet modeli olarak öne sürülmüştür. Bu modele göre, bilişsel abartma eğilimi olan kişiler çevredeki tehlikeleri gerçekte olduklarından daha şiddetli olarak değerlendirir ve çevreden gelecek olan tehdit işaretlerine karşı sürekli tetikte olur. Bu hassasiyet kaygı bozukluklarının ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde oldukça etkilidir. Bilişsel abartma tarzını değerlendirmek için iki faktörlü Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği (BATÖ) geliştirilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini yaşları 18-29 arasında değişen 657 üniversite öğrencisi (363’ü kadın) oluşturmaktadır. Katılımcılara BAT֒nün yanı sıra kaygı ve depresyon ölçekleri de uygulanmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin sosyal ve fiziksel abartma tarzlarını içeren ikili faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Ek olarak, toplam puan ve altölçek puanları diğer değişkenlerle anlamlı ilişki içinde bulunmuştur ve güvenirlik puanlarının orijinal çalışma ve diğer dillerdeki versiyonları ile paralel olması ölçeğin güvenirliğini desteklemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilişsel abartma tarzı ölçeği Türkiye örnekleminde desteklenen geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Abartma Tarzı (BAT), Anksiyete, Depresyon, Bilişsel Yatkınlık


Psychometric Properties of the Turkish version of Looming Maladaptive Style Questionnaire (LMSQ) (Turkish)

Ayşe Altan Atalay1, Dilek Sarıtaş Atalar2
1Koç University, Psychology Department, İstanbul, Turkey
2Ankara University, Psychology Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Most of the studies that examine cognitive vulnerability tend to focus on cognitive vulnerability for depression and explain anxiety through its intersection with depression. Looming Cognitive Style (LCS) was suggested as a cognitive vulnerability model that is specific for anxiety. According to the model, people who have looming vulnerability tend to evaluate the threats coming from the environment as more overwhelming than they actually are and are constantly hypervigilant to the threat cues that may come from the environment. This pattern plays an important role in both generation and maintenance of anxiety disorders. A two-factor looming vulnerability scale was developed to assess looming cognitive style and the present study aims to adapt the scale into Turkish and examine its psychometric characteristics.
METHODS: The sample is composed of 657 university students between the ages of 18 and 29. The participants were administered LMSQ as well as scales that assess anxiety, depression, and worry.
RESULTS: Confirmatory factor analysis results supported the original factor structure of the scale providing two distinct, but correlated factors as social and physical looming. In addition to that, total score and subscale scores had moderate to high correlations with other study variables and reliability scores appearing close to the original form provides support for the reliability of the scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of the LMSQ is a reliable and valid scale that can be used with Turkish population.

Keywords: Looming Cognitive Style, Anxiety, Depression, Cognitive Vulnerability


Ayşe Altan Atalay, Dilek Sarıtaş Atalar. Psychometric Properties of the Turkish version of Looming Maladaptive Style Questionnaire (LMSQ) (Turkish). J Clin Psy. 2018; 21(1): 52-60

Sorumlu Yazar: Ayşe Altan Atalay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (50 kere görüntülendi)
 (1771 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale