ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Şizofreni: Mitler ve Gerçekler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 5-12

Şizofreni: Mitler ve Gerçekler

Mehmet SUNGUR1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Mitler bilimsel ve ampirik kanıtlar yerine kocakarı masalları üzerine kurulmuş efsanelerdir. Şizofreni ile ilgili mitler, bozukluğun algılan¬ması ve anlaşılması yanı sıra, erken müdahale ve tedavisini olumsuz etkileyebilecek sonuçlar oluşturabilmektedir. Bu yazıda şizofreni ile ilgili mitlerden bazıları ve bu mitlerin aleyhine bulunan kanıtlar tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, mitler.

Schizophrenia: Myths and Realities

Mehmet SUNGUR1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

A myth is a legend or story which is based on old wives tales rather than empirical evidence. Schizophrenia is surrounded by many myths that negatively impact upon the perception, under- standing, early intervention, and treatment of the disorder. This paper discusses some of these myths and their counterevidences.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, myths.

Mehmet SUNGUR. Schizophrenia: Myths and Realities. J Clin Psy. 2000; 3(1): 5-12
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2435 kere indirildi)
LookUs & Online Makale