ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Sertralin kullanımı sonrası şiddetli nötropeni: Guillain-Barre sendromu olan bir ergen olgusu (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 413-415 | DOI: 10.5505/kpd.2021.42650

Sertralin kullanımı sonrası şiddetli nötropeni: Guillain-Barre sendromu olan bir ergen olgusu (eng)

Elif Akcay1, Ozhan Yalcin2
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Psikotrop ilaçların nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir yan etkisi olan nötropeni,1500 /ml altındaki nötrofil sayısı olarak tanımlanmaktadır. Seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanı olan sertralin ile ilişkili nötropeni, şimdiye kadar sadece beş vaka raporunda bildirilmiştir. Guillain-Barre Sendromu tanısı olan, depresyon ve anksiyete belirtilerine yönelik sertralin tedavisi kullanımı ile şiddetli nötropeni geliştiren 16 yaşında bir ergen olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nötropeni, Agranülositoz, Sertralin, Antidepresanlar, İlaç ilişkili Yan Etkiler ve Advers Reaksiyonlar

Sertraline induced severe neutropenia: An adolescent case with the Guillain-Barre syndrome (eng)

Elif Akcay1, Ozhan Yalcin2
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara University Medical School, Ankara, Turkey

Neutropenia, which is defined as a neutrophil count below 1500/ml, is a rare but potentially life-threatening side effect of psychotropic drugs. Neutropenia associated with sertraline, which is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressant, has been reported in only five case reports so far. We report a 16-year-old adolescent male diagnosed with Guillain-Barre Syndrome who developed severe neutropenia during treatment with sertraline for his depressive and anxious symptoms.

Keywords: Neutropenia, Agranulocytosis, Sertraline, Antidepressants, Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions

Elif Akcay, Ozhan Yalcin. Sertraline induced severe neutropenia: An adolescent case with the Guillain-Barre syndrome (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 413-415

Sorumlu Yazar: Elif Akcay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale