ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Ergoterapi: Geleceğin Mesleği Olabilecek Bir Meslek Alanı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(1): 59-65 | DOI: 10.5505/kpd.2017.41636

Ergoterapi: Geleceğin Mesleği Olabilecek Bir Meslek Alanı

Onur Okan Demirci
Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü, İstanbul

‘Ergo’ kelimesi Yunanca kökenli olup ‘iş’ anlamına gelmektedir. Ruhsal veya fiziksel engeli bulunan bireyleri duruma yönelik aktivitelerle yeniden topluma kazandırmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Ergoterapi, bir diğer adı ile uğraşı terapisi, bünyesinde sanat, müzik, resim, el işi, fiziksel aktiviteler, motor-fonksiyon terapisi, duyumsal algı sağlama egzersizleri, yaşamı idame ettirebilme egzersizleri gibi bir çok etkinliği barındırmaktadır. Bir çok insan ergoterapiyi yeni bir sağlık alanı olarak düşünebilir fakat tarihi oldukça eskidir. Milattan sonra 4. Yüzyılda Bergamada Asklepios tapınağında şifalı su, çamur banyoları, spor ve tiyatro etkinliklerinin engelli kişilerin rehabilitasyonunda kullanıldığı bilinmektedir. Ergoterapinin günümüzde etkinliğine dair giderek artan sayıda bilimsel makale yayınlanmaya devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ nde ergoterapi en iyi sağlık meslekleri arasında 17. sırada yer alırken, tüm meslekler içinde en iyi meslekler sıralamasında 23. sırada yer almaktadır. Günümüzde dünyada bir çok alanda çalışan ergoterapistler bulunmakta iken ne yazık ki ülkemizde bu sayı çok kısıtlıdır. Bu anlamda ergoterapi, yakın gelecekte Türkiye’ de önemli bir iş alanı olacak gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergoterapi, uğraşı terapisi, meslek terapisi, rehabilitasyon

Ergotherapy: A Job Field That Can Be The Job of Future

Onur Okan Demirci
Gelisim University Faculty of Social Sciences Department of Psychology, Istanbul, Turkey

‘Ergo’ word which means ‘work’ has an origin of Greek language. It is a method which practises in individuals who have pyhsical or mental disabilities. Ergotherapy, on the other meaning occupational therapy, includes activities like art, music, painting, handiwork, physical activities, motor functioning therapy, auditory perception exercises, ligering on exercises. Although it seems as a new healthcare field, the history of ergotherapy is quite old. It has been used in the century of 4th anno domini in Asklepios Temple as a rehabilitation method for disabled people. Nowadays, there are ever increasing articles about the efficieny of ergotherapy. It already took 17th place inside the list of best healthcare jobs and 23th place inside the best entire jobs in United States of America. At the present time, although there are many ergotherapists all over the World, unfortunately in our country there is few. In this sense, ergotherapy seems to be an important job field in the near future in Turkey.

Keywords: Ergotherapy, occupational therapy, rehabilitation

Onur Okan Demirci. Ergotherapy: A Job Field That Can Be The Job of Future. J Clin Psy. 2017; 20(1): 59-65

Sorumlu Yazar: Onur Okan Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale