ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Blefarospazm, Tourette Sendromu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk: İki Olgu Sunumu* [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(1): 57-60

Blefarospazm, Tourette Sendromu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk: İki Olgu Sunumu*

Pelin Kaplan Sayan1, Volkan Topçuoğlu2, Aylan Gımzal3, Esat Oğuz Göktepe4
1Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Yrd. Doç. Dr.,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
3Uz. Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
4Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Blefarospazm orbikularis okuli kaslarının istemsiz kasılmalarıyla, gözkapaklarının sürekli veya aralıklı olarak kapandığı bir hareket bozukluğudur. Blefarospazm hastalarında, sağlıklı kontrollerle ve başka hareket bozukluğu hastalarıyla kıyaslandığında obsesif kompulsif belirtilerin daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Bu yazıda, blefarospazmla obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) birlikte görüldüğü iki olgu sunulmuştur. Olguların değerlendirilmesi sırasında, OKB yanında Tourette sendromu (TS) belirtilerinin de olduğu görülmüştür. TS ve OKB özellikle de çocukluk başlangıçlı OKB, yüksek oranda birliktelik gösterirler. Blefarospazmın, TS'de en sık rastlanan oftalmik patololoji olduğu bildirilmiştir Beyin görüntüleme çalışmaları OKB'de bazal gangliyon yapılarının önemli bir rolü olabileceğini göstermektedir Bilateral bazal gangliyon lezyonları sonrası ortaya çıkan obsesif kompulsif davranışlar bildirilmiştir. Blefarospazm genellikle idiopatiktir, ancak bazı olgular beyin sapı ya da bazal gangliyon lezyonlarıyla ilişkilidir. Bu OKB, TS ve blefarospazm şeklindeki psiko-nöro-oftalmik birlikteliğe her üç bozuklukta da bazal gangliyon disfonksiyonunun rol oynaması neden oluyor olabilir. Blefarospazm olgularında, TS'nin ve OKB'nin görülebileceği akılda tutulmalı ve hastalar bu açılardan değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Blefarospazm, Tourette sendromu, obsesif kompulsif bozukluk.


Blepharospasm, Tourette Syndrome and Obsessive Compulsive Disorder: Two Case Reports

Pelin Kaplan Sayan1, Volkan Topçuoğlu2, Aylan Gımzal3, Esat Oğuz Göktepe4
1Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Yrd. Doç. Dr.,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
3Uz. Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
4Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Blepharospasm is a movement disorder characterized by involuntary contractions of the orbicularis oculi muscles with continuous or intermittent eyelid closures. Obsessive compulsive symptoms are reported to be more frequent in patients with blepharospasm compared to healthy controls and patients with other movement disorders. In this paper, two cases of blepharospasm with obsessive-compulsive disorder (OCD) are presented. The assessment of the cases revealed that they had symptoms of Tourette syndrome (TS) as well as OCD. TS and OCD, especially childhood-onset OCD, can highly be seen together. Blepharospasm is the most common ophthalmic pathology in TS. The brain-imaging studies in OCD show that basal ganglia structures can play an important role in this disorder. Obsessive-compulsive behavior, which occurred after bilateral basal ganglia lesions, has been described. Blepharospasm is usually idiopathic, but some cases are associated with lesions in the brainstem or the basal ganglia. This psycho-neuro-ophtalmic combination, namely OCD, TS and blepharospasm, might be caused by the role of basal ganglia dysfunction in each of three disorders. It must be considered that TS and OCD may coexist in cases of blepharospasm and patients must be assessed in this point of view.

Keywords: Key words: Blepharospasm, Tourette syndrome, obsessive compulsive disorder.


Pelin Kaplan Sayan, Volkan Topçuoğlu, Aylan Gımzal, Esat Oğuz Göktepe. Blepharospasm, Tourette Syndrome and Obsessive Compulsive Disorder: Two Case Reports. J Clin Psy. 2004; 7(1): 57-60


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (4854 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale