ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Bipolar I Bozukluk Hastaları Şizofreni Hastalarına Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanıları Açısından Farklı mı? [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(2): 72-78

Bipolar I Bozukluk Hastaları Şizofreni Hastalarına Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanıları Açısından Farklı mı?

Erhan Kurt1, Gazi Alataş2, Dilek Yeşilbaş2
1Uz.Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Uz Dr Psikiyatri Kliniği, İstanbul

Amaç: Şizofreni tanısı almış hastalarda diabetes mellitus ve dislipidemi ek tanısını araştıran çalışmalar sık yapılmıştır. Bipolar I bozuklukta benzer çalışmalar şizofreniye kıyasla daha az ilgi görmüştür. Ayrıca bu iki gruptaki tıbbi ek tanıları karşılaştıran çalışmalar da azdır. Bu çalışma ile yatırılarak tedavi gören şizofreni ve Bipolar I bozukluk hastalarında glikoz ve lipit metabolizmalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2006 Haziran ve 2007 Mayıs tarihleri arasında en az iki kez yatırılarak tedavi görmüş olan 253 şizofreni ve 339 Bipolar I bozukluk tamlı hastanın kayıtları incelenmiş ve iki grup diabetes mellitus ve dislipidemi yönünden karşılaştın İm ıştır. Bulgular: Bipolar I bozukluk hasta grubunda daha fazla oranda diabetes mellitus, bozulmuş açlık glikozu, yüksek trigiserid, düşük HDL- kolesterol düzeyleri saptanırken, şizofreni hasta grubunda daha fazla oranda yüksek total kolesterol ve LDL- kolesterol düzeyleri saptanmıştır. Ancak her iki grup arasındaki farklılıklar istatistiksel anlamlılığa varmamıştır. Sonuç: Bipolar I bozukluğu olan hastalarda, diabetes mellitus ve dislipidemi ek tanıları nedeniyle, bedensel sağlık açısından oluşan tehlike şizofreniye göre pek de farklı değildir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, şizofreni, diabetes mellitus, dislipidemi.


Are Bipolar I Patients Different from Schizophrenic Patients in Terms of Diabetes and Dyslipidemia Comorbidity?

Erhan Kurt1, Gazi Alataş2, Dilek Yeşilbaş2
1Uz.Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Uz Dr Psikiyatri Kliniği, İstanbul

Objectives: The prevalence of type II diabetes mellitus in patients with schizophrenia has been reported to be two or four times greater than general population. Besides, schizophrenia and elevated prevalence of diabetes mellitus has been reported in several other psychiatric disorders such as schizoaffective disorder, bipolar disorder and major depression. There are many studies about comorbidity of diabetes and dyslipidemia in schizophrenic patients compared to bipolar patients. However, there are only few studies releated with diabetes and dyslipidemia comorbidity in both groups. In this study, our aim was to compare the glucose and lipid methabolism in schizophrenic and bipolar patients who were hospitalized. Method: 253 schizophrenic patients and 339 bipolar I patients who have been hospitalized at least twice between June 2006 and May 2007 were evaluated retrospectively. The diagnosis of diabetes and dyslipidemia were compared. Results: Higher diabetes and impaired fasting glucose prevalance, higher triglis- erids, lower HDL levels were found in bipolar group; total cholesterol and LDL levels were higher in patients with schizophrenia. But there was no statistical significance between groups. Conclusion: The medical risk, because of diabetes mellitus and dyslipidemia comorbidity, is similar in bipolar patients compared to schizophrenic patients. New studies are needed for the diagnosis of diabetes mellitus and dyslipidemia. The results of studies should be considered while choosing the psychiatric medication.

Keywords: Key Words: Bipolar disorder, schizophrenia, diabetes mellitus, dyslipidemia.


Erhan Kurt, Gazi Alataş, Dilek Yeşilbaş. Are Bipolar I Patients Different from Schizophrenic Patients in Terms of Diabetes and Dyslipidemia Comorbidity?. J Clin Psy. 2009; 12(2): 72-78


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (571 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale