ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Farklı Epilepsi Türlerinde Gözlenen Zeka Profilleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(3): 197-204

Farklı Epilepsi Türlerinde Gözlenen Zeka Profilleri

Şebnem Soysal1, Kürşad AYDIN2, Çetin OKUYAZ3, Kıvılcım GÜCÜYENER4, Ayşe Serdaroğlu4
1Uz. Psk., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2Yrd. Doç. Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Uz. Dr Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, ANKARA
4Prof. Dr., Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, ANKARA

Epilepsi çocukluk çağında sık görülen kronik hastalıklardan birisidir. Epilepsi olan bireylerde nöropsikolojik bozukluklar genel popülasyondan daha fazla görülmektedir. Altta yatan nöropa- tolojiler, iktal-interiktal nöronal deşarjlar ve antiepileptik ilaçlar bu bozukluklara neden olan başlıca durumlardır. Bu çalışmada, farklı epilepsi türlerinin zeka üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmaya monoterapi alan ve orta sıklıkta nöbet geçiren 103 epileptik çocuk (idiopatik epilepsili 56 ve semptomatik epilepsili 47) dahil edilmiştir. Epileptik çocukların Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formu’ndan (WISC-R) aldıkları puanlar nöbet türü ve cinsiyet açısından karşılaştırılmıştır. İdiyopatik epilepsili çocukların semptomatik epilepsili çocuklardan Şifre alttestinden daha yüksek puan aldıkları, erkek çocukların WISC- R'm Genel Bilgi ve Benzerlikler alttestlerinden kızlardan daha yüksek puanlar aldıkları belirlenmiştir. İdiopatik epilepsili kız hastaların semptomatik epilepsili kız hastalardan Benzerlikler alttesti ve Performans Zeka Bölümü’hden anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları saptandı. Bu bulgular farklı epilepsi türlerinin nöropsikolojik etkilerinin de farklı olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Epilepsi, semptomatik epilepsi, idiopatik epilepsi, WISC-R, sözel zeka, performans zeka.


Intelligence Profile in Different Epilepsy Types

Şebnem Soysal1, Kürşad AYDIN2, Çetin OKUYAZ3, Kıvılcım GÜCÜYENER4, Ayşe Serdaroğlu4
1Uz. Psk., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2Yrd. Doç. Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Uz. Dr Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, ANKARA
4Prof. Dr., Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, ANKARA

Epilepsy is one of the most common disorders in childhood. Neuropsychological disorders are encountered more in the epileptic population than the general population. Underlying neuropathologies, ictal-interictal neuronal discharges and antiepileptic drugs are main conditions that cause neuropsychological pathology. In this study, the neuropsychological effects of different epilepsy types were evaluated. One hundred three epileptic children (idiopathic children 56, symptomatic epileptic children 47) who take monotherapy and have seizures in the moderate range were included in this study. The WISC-R scores were compared on the basis of seizure type (symptomatic, idiopathic) and sex (girls, boys). The scores for the Coding subtest were higher in idiopathic epileptic children than symptomatic epileptic children. Scores for Information and Similarities subtests of boys were found to be higher than that of girls. The scores for Similarities and Performance IQ of idiopathic epileptic girls were found to be higher than those of symptomatic epileptic girls. These findings showed that the neuropsychological effects of different types of epilepsy types are different.

Keywords: Key Words: Epilepsy, symptomatic epilepsy, idiopathic epilepsy, WISC-R, verbal intelligence, performance intelligence.


Şebnem Soysal, Kürşad AYDIN, Çetin OKUYAZ, Kıvılcım GÜCÜYENER, Ayşe Serdaroğlu. Intelligence Profile in Different Epilepsy Types. J Clin Psy. 2002; 5(3): 197-204


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (892 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale