ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şizofreni Nörobiyolojisine Kisa Bir Bakiş [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1998; 1(1): 31-34

Şizofreni Nörobiyolojisine Kisa Bir Bakiş

Murat REZAKi1
Ogr Gor Dr., Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA

Bu kisa gozden gegirmede belki de psikiyatri tarihinin en hizh ge- ligen alanlarmdan bin olan gizofreni norobiyolojisi hakkmda bir izlenim sunulmaya galigilmigtir. gizofreni kliniginin ortaya giki- gmda rol alan temporal loblar ve prefrontal korteks He ilgili ana- tomik bulgular kisaca ozetlenmig, ardmdan gizofrenide noro- transmiter sistemleri He ilgili bulgulardan dopamin, serotonin ve glutamat iizerinde durularak soz edilmigtir. Bugiin bildiklerimiz biraraya getirildiginde gizofreni patojizyolojisinin anlagilmasin- da uzun, ama umut verici bir yolun baginda oldugumuz gortil- mektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sozciilder: gizofreni, noroanatomi, norotransmiter sis- temler, prefrontal korteks, temporal lob.


Neurobiology of Schizophrenia: A Short Overview

Murat REZAKi1
Ogr Gor Dr., Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA

The aim of this short overview is to give a perspective on one of the fastest developing fields of psychiatric history, neurobiology of schizophrenia. A short summary of anatomical findings on prefrontal korteks and temporal lobes in schizophrenia is followed by the findings on neurotransmitter systems, dopamine, serotonin and glutamate in particular. When those findings are put together, it seems that we are at the beginning of a long but hopeful quest for understanding pathophysiology of schizophrenia.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, neuroanatomia, neurotransmitter systems, prefrontal cortex, temporal lobe.


Murat REZAKi. Neurobiology of Schizophrenia: A Short Overview. J Clin Psy. 1998; 1(1): 31-34


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2425 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale