ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Sivas II Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(3): 116-122

Sivas II Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi

Selma Çetinkaya1, Seher Arslan2, Naim Nur3, Deniz Özdemir4, Ö.Faruk Demir2, Haldun Sümer5
1Uz.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezi
2Dr., Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Uz.Dr., Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
4Uz.Psk., Aile Hekimliği Anabilim Dalı,
5Prof.Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Çalışma Sivas il merkezinde sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinin benlik saygı düzeyini belirlemek için yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel bir araştırma olarak planlanan çalışma 23 Mayıs- 3 Haziran 2005 tarihleri arasında sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulunda yapılmıştır. Okul seçiminde basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamıza bu okullardaki 5-8. sınıflarda okuyan toplam 563 öğrenciden anketleri tam olarak cevaplandıran 521 (%92.5) öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmamızda öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini tanımlayan anket ile birlikte 80 sorudan oluşan Piers Harris'in Çocuklarda Öz- Kavramı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Sosyoekonomik durumu düşük olan okulda okuyan öğrencilerin benlik saygısı ile ilgili ölçek puanlan 54.6±11.8, orta olan okulda 58.2± 11.7 ve yüksek olan okulda 56.5±11.8 idi. Çalışmada sosyoekonomik durumu düşük olan okulda bulunan öğrencilerin benlik saygısı düzeyi iyi ve orta olan okullarda bulunan öğrencilere göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin okulu, yaşı, sınıfı, baba mesleği, baba öğrenim durumu, kardeş sayısı ve sosyoekonomik durumu ile benlik saygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Benlik saygısının, öğrencilerin yaşı, kardeş sayısı ve sosyoekonomik durumlarından bağımsız olarak etkilendiği tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Düşük puanın psikolojik yardıma gereksinimi olan öğrencilerin tanınmasında ve ayırt edilmesinde önemli ipucu olacağı düşünülmektedir. Benlik saygısının hangi ortamlarda değişebileceği ve gelişebileceği incelenmeli, incelemek için iyi düzenlenmiş deneysel araştırmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Öğrenci, benlik saygısı, sosyoekonomik düzey.


Study of Self Esteem Levels of Students Attending in Three Primary Schools with Different Socio Economic Levels, in Central Sivas

Selma Çetinkaya1, Seher Arslan2, Naim Nur3, Deniz Özdemir4, Ö.Faruk Demir2, Haldun Sümer5
1Uz.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezi
2Dr., Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Uz.Dr., Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
4Uz.Psk., Aile Hekimliği Anabilim Dalı,
5Prof.Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sivas

Objective: The study was carried out in order to determine the selfesteem levels of students attending in three primary schools with different socio economic levels, in central Sivas. Method: The study, planned as a cross sectional survey, was carried out in three primary schools with different socio economic levels between 23rd of May- 3rd of June 2005. Random selection method was used to select schools. Among 563 students from 5-8 class levels, 521 (92.5%), who had fulfilled the questionnaire forms, were included in this study. A questionnaire form defining socio economic properties of students and Piers Harris' self esteem scale including 80 questions were used. Results: The mean scores from self-esteem scale were 54.6±11.8 for low socio economic level school, 58.2± 11.7 for mid-level socioeconomic school and 56.5±11.8 for high socio economic level school. The mean self esteem levels of students attending in low socio economic level schools was found to be statistically lower compared with the schools with high and mid socio economic level (p<0.05). A significant relationship between self esteem and school, age, class levels, fathers' education level and job, number of sister and brothers, socio economic levels was found (p<0.05). In linear regression analysis, age, number of sister and brothers, socio economic level of school were found independently related to self esteem (p<0.05). Conclusion: Low self esteem scores are considered to be important for definition and differentiation of students who need psychological help. The circumstances where self-esteem levels change and develop must be researched with well designed studies.

Keywords: Key Words: Student, self esteem, socio economic level.


Selma Çetinkaya, Seher Arslan, Naim Nur, Deniz Özdemir, Ö.Faruk Demir, Haldun Sümer. Study of Self Esteem Levels of Students Attending in Three Primary Schools with Different Socio Economic Levels, in Central Sivas. J Clin Psy. 2006; 9(3): 116-122


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1862 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale