ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Farmakolojik Tedavisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(2): 22-26

Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Farmakolojik Tedavisi

Ali ÖZGEN1, Sunar BİRSÖZ1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANTALYA

ni direkt etkileyen ve bunun sonucunda da belirgin düzeyde fonksiyon kaybına neden olan psikiyatrik bir bozukluktur. İlk yapılan çalışmalarda prevalans düşük bulunmakla birlikte, son zamanlarda oldukça sık rastlanan bir durum olduğu saptanmıştır. Bir araştırmada sosyal fobinin, major depresyon ve alkol bağımlılığından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık rastlanan üçüncü psikiyatrik bozukluk olduğu bildirilmiştir (Kesler ve ark. 1994). Aynı zamanda sosyal fobi en sık rastlanan anksiyete bozukluğudur. Sosyal fobisi olan hastaların toplum içinde iş görmesi son derece güçtür ve onlar için yaşam hiç de kolay değildir. Başkaları ile temas gerektiren durumlardan, prezantasyon yapmaktan ve sosyal ilişki gerektiren tüm durumlardan kaçınırlar. Bu hastaların çoğu olayı baskılamak için alkol ya da ilaç kötüye kullanımı gibi baskılayıcı ve zararlı yöntemler geliştirirler. Sosyal fobisi olan hastaların yaklaşık %20'sinde major depresyon, %12.5'inde distimik bozukluk bildirilmiştir (Schneier ve ark. 1992).


Ali ÖZGEN, Sunar BİRSÖZ. Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Farmakolojik Tedavisi. J Clin Psy. 2000; 3(2): 22-26

 (0 kere görüntülendi)
 (3872 kere indirildi)
LookUs & Online Makale