ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Madde Kullanımı Nedeni İle Yatarak Tedavi Görenlerde İntihar Girişimi Öyküsü [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(4): 232-240

Madde Kullanımı Nedeni İle Yatarak Tedavi Görenlerde İntihar Girişimi Öyküsü

Cüneyt Evren1, Kültegin Ögel2, Duran Çakmak2
1Uz. Dr Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL
2Doç. Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL

Literatürdeki çalışmalar, bağımlıların genel popülasyona göre intihar açısından yüksek risk altında olduğunu göstermektedir. Önlenebilir bir ölüm nedeni olan intiharın bu riskli grupta önceden tahmin edilebilmesi önemlidir. Bu çalışmada, madde kullanıcılarının geçmişte intihar girişiminin varlığına göre, sosyode- mografık özellikler ve madde kullanımına bağlı özellikler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamına Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğinde 1997 ila 2000 yılları arasında yatarak tedavi gören olgular alınmış, olgulara yarı yapılandırılmış ve madde kullanım özelliklerini de kapsayan sos-yode- mografık form uygulanmıştır. Olguların %25.2'si en az bir kez intihar girişiminde bulunduğunu bildirmiştir. İntihar girişimi olan olgularda kadın cinsiyeti, düşük yaş ortalaması, bekar olma, yalnız yaşama, işsizlik, eğitim seviyesinin düşüklüğü, ailede alkol ve madde kullanımı, madde kullanımına bağlı sağlık, sosyal ve yasal sorunlar yaşama, madde etkisindeyken tehlikeli ve zarar verici davranışlarda bulunma, ilk madde kullanma yaşının ve maddeyi yoğun kullanma yaşının erken olması, tercih maddesinin ve ilk kullanılan maddenin benzodiazepin türevleri olması yüksek oranda saptandı. Madde kullananlar arasında kendi bildirimlerine göre intihar davranışı yüksek orandadır. Bu popülasyonda intihar fikri ve öyküsü iyi değerlendirilmeli ve ciddiye alınarak koruyucu önlemler planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Madde kullanımı, yatan hasta, intihar girişimi.


Suicide Attempt History of the Inpatient Drug Users

Cüneyt Evren1, Kültegin Ögel2, Duran Çakmak2
1Uz. Dr Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL
2Doç. Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL

Studies show that suicide risk is higher among addicts than ge-neral population. Early prediction of preventable mortality reason suicide, in this population with high risk is important. The aim of this study is to compare sociodemographic and drug use related characteristics, according to presence of suicide behavior in the past. Semi-structured sociodemographic form, which also included questions about drug use characteristics, have been applied to drug users who were inpatient treatment at the AMATEM clinic in the years between 1997 and 2000. A total of25.2% of the drug users reported having attempted suicide once or several times; the proportion was higher among females, singles, living alone, unemployed, low educational status, alcohol and drug use in family, having health, social and criminal problems because of drug use, dangerous and harmful behavior under the effect of drug, age of first drug use and age of starting heavy drug use was early and main drug of choice and first used drug was benzodiazepine type mostly. The rate of self-reported suicidal behavior among drug users is high. In this population suicide ideation and suicide history must be taken carefully and protective measures must be planned.

Keywords: Key Words: Drug use, inpatient, suicide attempt.


Cüneyt Evren, Kültegin Ögel, Duran Çakmak. Suicide Attempt History of the Inpatient Drug Users. J Clin Psy. 2001; 4(4): 232-240


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (757 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale