ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Çocuklarda Kekemelik: Karşılaştırmalı Bir İzleme Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(1): 16-21

Çocuklarda Kekemelik: Karşılaştırmalı Bir İzleme Çalışması

Ayşe AVCI1, Şükrü UGUZ2, Fevziye Toros3
1Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Yrd. Doç. Dr., Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
3Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İÇEL

Kekemeliğin sebebi bilinmemekle birlikte genetik, psikososyal stres etmenlerine maruz kalma, obsesif, özgüveni yetersiz kişilik özelliğine sahip olma, merkezi sinir sistemi anomalileri, ailenin ilk çocuğu olma risk etmenleri olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada, kekemeliği olan çocuk ve ergenlerin sosyodemografik özelliklerini, psikososyal stres etmenlerini belirlemek, düzelen ve düzelmeyen kekeme gruplar arasındaki sosyodemografik faklılık- ları saptamak hedeflenmiştir. Çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuran 188 çocuk ve ergen kekeme olgusu çalışmaya alındı. 83'üne ulaşılarak muayeneleri yeniden yapıldı. 43 olguda son 6 aydır kekemelik yoktu (Grup i). 40 olguda kekemelik değişen sıklıkta devam ediyordu (Grup 2). Grup Vdeki olgular polikliniğe daha erken yaşta başvurmuştu ve üç kelimeli cümle kurmaya Grup 2'deki olgulara göre daha erken başlamışlardı. Grup Vdeki olgularda daha fazla stres faktörü saptandı.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çocuk ve ergen, kekemelik, sosyodemografik özellikler.


Stuttering in Children: A Comprehensive Study

Ayşe AVCI1, Şükrü UGUZ2, Fevziye Toros3
1Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Yrd. Doç. Dr., Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA
3Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İÇEL

dal stress factors, having obsessive personality or low-selfesteem, central nervous system anomalities, being first child in family are risk factors. In this study we aimed; first, to understand sociodemographic pattern of the patients with stuttering, second, to evaluate the features of psychosocial stress factors and to find the sociodemographic differences between recovered and unrecovered groups. 188 children/adolescents with stuttering referred to the departments of child and adolescent psychiatry were enrolled this study. 83 of all children with stuttering were interviewed again, and 43 of this have not have stuttering for 6 months (Group 1). 40 of this cases have stuttering (Group 2). Group 1 was earlier referral at department of child and adolescent psychiatry than Group 2. The onset time of starting speak with sentences using three words was earlier in Group I. There was much more stress factors before begining of stuttering in Group 1.

Keywords: Key Words: Child and adolescent, stuttering, sociodemographic pattern.


Ayşe AVCI, Şükrü UGUZ, Fevziye Toros. Stuttering in Children: A Comprehensive Study. J Clin Psy. 2002; 5(1): 16-21


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (6712 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale