ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şizofreni ve İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Farkındalık ve Riskli Cinsel Davranışlar [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(1): 17-25

Şizofreni ve İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Farkındalık ve Riskli Cinsel Davranışlar

Figen Karadağ1, Aytül Gürsu Hariri1, Jülide Kenar2
1Uz. Dr Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda hem cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyleri hem de hastalıkları sırasındaki cinsel riskli davranışlarının saptanması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Tüm hastalar tarafımızdan hazırlanan sosyo-demografik veri formu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel riskli davranışlarla ilgili yarı yapılandırılmış bilgi formu doldurmuştur. Halen hipomanik, manik ya da depresif atak sırasında olan ya da akut psikotik alevlenme halinde olduğu saptanan ve mental retardasyonu olan hastalar çalışmadan dışlanmıştır. Bulgular: Çalışmaya iki uçlu duygudurum bozukluğu olan 80 hasta (48 kadın, 32 erkek, yaş ortalaması 31.9±8.9) ve şizofreni tanısı alan 42 hasta (23 kadın, 19 erkek yaş ortalaması 34.1 ±9.2) alınmıştır. Hastaların %47.5'nin cinsel yönden aktif durumda olduğu, şizofren hastaların anlamlı düzeyde daha fazla partnerle cinsel ilişkiye girdikleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde en fazla AIDS'in adını bildikleri, iki uçlu duygudurum bozukluğu hastalarının hepatit B'den daha fazla haberdar oldukları belirlenmiştir. Sonuç: Her iki hastalık grubunda da cinsel riskli davranışlar birbirine benzer şekildedir ve genel anlamda cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyleri de yetersizdir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Şizofreni, iki uçlu duygudurum bozukluğu, riskli cinsel davranış, cinsel yolla bulaşan hastalıklar.


Awareness of Sexually Transmitted Diseases and Risky Sexual Behavior Amongst Patients with Schizophrenia and Bipolar Mood Disorder

Figen Karadağ1, Aytül Gürsu Hariri1, Jülide Kenar2
1Uz. Dr Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Objectives: This study aims to determine and compare both the level of information on sexually transmitted diseases and sexually risky behavior of patients with schizophrenia and bipolar mood disorders. Method: All patients were given a socio-demographic data form and a semi structured questionnaire developed by the authors on sexually transmitted diseases and risky sexual behavior. Patients with a current episode of hypomania, mania or depression, patients with a psychotic exacerbation and patients with mental retardation have been excluded. Results: The study group consists of 80 patients with bipolar mood disorder (48 female and 32 male, mean age 31.9±8.9) and 42 patients with schizophrenia (23 female and 19 male, mean age 34.1 ±9.2). It was found that 47.5% of patients were sexually active, number of sexual partners were significantly higher for patients with schizophrenia. AIDS was the most remembered sexually transmitted disease name. Patients with bipolar disorder were more likely to be aware of hepatitis B. Conclusion: Both groups had similar patterns of risky sexual behavior. Level of information on sexually transmitted diseases was not satisfactory.

Keywords: Keywords: Schizophrenia, bipolar mood disorder, risky sexual behavior, sexually transmitted diseases.


Figen Karadağ, Aytül Gürsu Hariri, Jülide Kenar. Awareness of Sexually Transmitted Diseases and Risky Sexual Behavior Amongst Patients with Schizophrenia and Bipolar Mood Disorder. J Clin Psy. 2004; 7(1): 17-25


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3281 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale