ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tamlı Bireylere Verilen Psikoeğitimin Tedavideki Etkinliğinin ¦ İncelenmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(2): 65-76

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tamlı Bireylere Verilen Psikoeğitimin Tedavideki Etkinliğinin ¦ İncelenmesi

Havva Gezgin1, Olcay Çam2, Mustafa Karademir3
1Hem, İzmir Asker Hastanesi
2Uz.Dr., İzmir Asker Hastanesi
3Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Araştırma, İzmir Asker Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvurup muayene olan ve "nevrotik kişilik özelliği zemininde orta düzeyde yaygın anksiyete bozukluğu" tanısı alan bireylere verilen psikoeğitimin tedavideki etkinliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Psikiyatri polikliniğine Mart-Nisan 2009 arasında başvuran hastalar araştırmanın evrenini, yaş, eğitim durumu, meslek ve daha önce yaygın anksiyete bozukluğu tanısı almayan hastalar (30 kontrol 30 deney grubu toplam 60 kişi) örneklemi oluşturmuştur. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu araştırma modeline göre desenlenmiş yarı deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Veriler, 13 sorudan oluşan Tanıtıcı Bilgi Formu, Spielberger Sürekli- Durumluk Kaygı Envanteri ve Psikoeğitim Sonrası Değerlendirme Formu kullanılarak toplanmıştır. Deney grubundaki bireylerin anksiyete düzeyleri belirlenerek psikoeğitim programına alınmıştır. Eğitimler sonunda ilacı önerildiği gibi kullanıp kullanmama, ilacı bırakıp bırakmama durumu, ilaç yan etkileri ile ilgili yaşadığı sıkıntılar ve işlevselliği yüzyüze görüşme yöntemiyle doldurulan formla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde sayı ve yüzde analizleri ile Independent t testi, ki- kare testleri, Paired Simple T test kullanılmıştır. Bulgular: Deney grubuna verilen psikoeğitimin bireylerinx ilaca devam etme durumlarını arttırdığı, ilacı bırakmalarını engellemeye yardımcı olduğu ve durumluluk-süreklilik anksiyete düzeylerini düşürdüğü görülmüştür. Sonuç: Eğitim içerikleri ile durumluluk ve süreklilik anksiyete düzeyi birlikte değerlendirildiğinde ikinci oturumda verilen bireyin hastalığına yönelik içgörü kazandırmaya yönelik eğitimden hastaların daha çok fayda gördüğü değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Anksiyete, psikiyatri hemşireliği, psikoeğitim.


The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder

Havva Gezgin1, Olcay Çam2, Mustafa Karademir3
1Hem, İzmir Asker Hastanesi
2Uz.Dr., İzmir Asker Hastanesi
3Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Objective: The aim of the study was to understand the effects of psychoeducation in patients, who were admitted to Izmir Military Hospital psychiatry department and were diagnosed as "moderate Generalized Anxiety Disorder" with neurotic personality traits. Method: Participants who were admitted between March-April 2009 were selected as study group without considering their age, education, and occupation (30 participants were assigned to experimental group and 30 to control group). These participants had not been diagnosed as generalized anxiety disorder previously. This research has been conducted with a quasi-experimental method with pretest-posttest control groups. Data were collected by using an evaluation form with 13 questions prepared by the researcher, Spielberg state-trait anxiety inventory and a post-psycho-education evaluation form. The experimental group has been taken into psychoeducation program after determining their anxiety levels. At the end of the psychoeducation program the experimental group was evaluated by a face to face interview form to assess whether they used their treatments as prescribed, whether they quitted pharmacologic treatment and for assessing the side effects of treatment and their functionality. Data of sociodemographic features and scores of the scales used were analyzed with Independent t test, chi-square test and Paired Simple T test. Results: It was seen that, with psycho education of the experimental group, drug compliance have increased and discontinuation to pharmacological treatment rates and also levels of state & trait anxiety have decreased. Conclusion: When psychoeducational content is assessed together with state & trait anxiety levels, results show that patients gain more benefit on the second session which aims to give insight to patients about their illnesses.

Keywords: Key Words: Anxiety, psychiatric nursing, psycho education


Havva Gezgin, Olcay Çam, Mustafa Karademir. The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder. J Clin Psy. 2010; 13(2): 65-76


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2143 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale