ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The first interview with child ahead of reporting suspected child sexual abuse [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(1): 45-58 | DOI: 10.5505/kpd.2017.32032

The first interview with child ahead of reporting suspected child sexual abuse

Aynur Eren Gümüş
Deperrtment Of Psychological Counseling And Guidance, Bahçeşehir University, Faculty Of Educational Sciences,

Child’s disclosures have critical value in child sexual abuse reporting. However, literature show that it is not realistic to expect the abused child to disclosure what s/he experienced easily. Accordingly, it is very important to have professionals who can provide help to get child’s purposeful disclosure. In this study, in order to get enough information of the suspected child sexual abuse, depicting the basics of the first interview; therefore providing a written reference appeal for the personnel concerning the issue was aimed. To assure this aim, the studies concerning the child sexual abuse disclosures and interview protocols formed for similar reasons were examined.
In this study, a three staged interview schema was taken as a base and an interview plan was formed with regard to samples of possible response sample scenarios. The preparation stage in which establishing a secure relationship with the child is a priority, consists of a general relaxing conversation, informing and describing the guidelines of the interview. The facilitation stage in which child’s spontaneous disclosure was supported, includes the use of responses such as encouraging, genuineness, explaining the boundaries of confidentiality, minimal encouragers to talking, free-recall prompt, empathetic response, ability of sustaining silence, asking questions with an aim, paying attention to implied explanations and confirming explanation behavior. The termination stage in which the convenience of ending the interview was checked, involves learning child’s feelings about his/her disclosure, checking child’s security, answering his/her questions, encouraging him to take control and preparation of written form of the interview.

Keywords: Child sexual abuse, disclosure, interview process.

Çocuk cinsel istismarı şüphesinin bildirimi öncesinde çocukla yapılacak ilk görüşme

Aynur Eren Gümüş
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Ana Bilim Dalı, İstanbul

Çocuk cinsel istismarının bildiriminde çocukların açıklamaları kritik değerdedir. Ancak alan yazın cinsel istismar mağduru çocukların yaşadıklarını kolayca açıklamalarını beklemenin gerçekçi olmadığını göstermektedir. Bu yüzden çocukların istemli açıklama yapmalarını sağlayabilecek meslek elemanlarının varlığı çok önemlidir. Bu çalışmada çocuk cinsel istismar şüphesinin bildirimine dayanak oluşturmaya yetecek bilgilerin alındığı ilk görüşmenin genel çerçevesini tanımlamak ve böylece ilgili meslek elemanlarının başvurabileceği yazılı bir kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. Bunun için çocuğun cinsel istismarı açıklamasıyla ilgili araştırmalar ve benzer amaçla oluşturulmuş görüşme protokolleri incelenmiştir.
Bu çalışmada üç aşamalı bir görüşme şeması temel alınmış ve olası senaryo örnekleriyle görüşme planı oluşturulmuştur. Çocukla güven ilişkisinin oluşturulmasının öncelikli olduğu görüşmeye hazırlık aşaması; rahatlatıcı genel bir konuşmayı, bilgi vermeyi ve görüşme kurallarını tanımlamayı içermektedir. Çocuğun spontan anlatımının desteklendiği açıklamayı kolaylaştırma aşamasında; cesaretlendirme, içtenlik, gizliliğin sınırlarını açıklama, konuşmaya açık davet, asgari teşvik, empatik tepki, sessizlik becerisi, amacı belli sorular sorma, dolaylı anlatıma dikkat etme, açıklama davranışını onaylama gibi tepkilerin kullanımı yer almaktadır. Görüşmenin bitirilmesinin uygunluğunun gözden geçirildiği sonlandırma aşaması ise; çocuğun açıklama yapmış olmasına ve güvenliğine ilişkin duygularını öğrenme, sorularını yanıtlama, kontrolü almasına destek verme ve görüşmenin yazılı kaydını hazırlamayı içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk cinsel istismarı, açıklama, görüşme süreci

Aynur Eren Gümüş. The first interview with child ahead of reporting suspected child sexual abuse. J Clin Psy. 2017; 20(1): 45-58

Corresponding Author: Aynur Eren Gümüş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale