ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Anksiyeteli ve karma özellikli depresyonu değerlendirme: Klinikte yararlı depresyon sonlanım ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 43-55 | DOI: 10.5505/kpd.2020.31932  

Anksiyeteli ve karma özellikli depresyonu değerlendirme: Klinikte yararlı depresyon sonlanım ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği (tur)

Zekiye Çelikbaş1, Sedat Batmaz2, Özgür Ahmet Yüncü3, Mehmet Öztürk4, Esma Akpınar Aslan2
1Tokat Dr. Cevdet AYKAN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Tokat
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat
3Buca Dr. Seyfi DEMİRSOY Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Türk popülasyonunda Klinikte Yararlı Depresyon Sonlanım Ölçeği’nin (KYDSÖ) geçerlilik ve güvenilirliğinin tespiti amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 408 katılımcı alınmıştır. Açıklayıcı faktör analizi, iç tutarlılık, Hızlı Depresif Belirti Envanteri, Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği ve Mani Tanıma ve Tarama Ölçeği ile korrelasyon analizi ve depresyon tanısı almayan gruptan ölçeğin ayırt ediciliğine bakıldı.
BULGULAR: Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda “Depresyon ve Anksiyete”, ve “Atipik ve Karma Özellikli Depresyon” faktörleri saptandı. KYDS֒nün ilgili diğer ölçeklerle birlikte geçerliliğinin olduğu görüldü. Çalışma ölçeklerinin ayırt edici geçerliliği olduğu anlaşıldı. KYDSÖ için iç tutarlılık yüksek bulundu. Klinisyen değerlendirmesi ve ölçek değerlendirmesine göre istatistiksel açıdan depresyon alt tiplerinin saptanmasında fark ortaya çıkmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KYDSÖ, hastalar tarafından kısa sürede doldurulabilir ve klinisyenler için de hızlı ve kolay bir değerlendirme fırsatı sunar. Türk popülasyonundaki bu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması bu ölçeklerin klinikte kullanım için uygun olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: bunaltılı sıkıntı, geçerlilik, güvenilirlik, karma özellik, majör depresif bozukluk


Assessing depression with anxious distress and mixed features: The validity and reliability of the Turkish version of the clinically useful depression outcome scale (tur)

Zekiye Çelikbaş1, Sedat Batmaz2, Özgür Ahmet Yüncü3, Mehmet Öztürk4, Esma Akpınar Aslan2
1Psychiatry Clinic, Tokat Dr. Cevdet Aykan Mental Health and Disorders Hospital, Tokat, Turkey
2Department of Psychiatry, School of Medicine, Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
3Psychiatry Clinic, Buca Dr. Seyfi Demirsoy State Hospital, Izmir, Turkey
4Psychiatry Clinic, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the validity and reliability of the Clinically Useful Depression Outcome Scale (CUDOS) in the Turkish population.
METHODS: 408 participants were included in the study. Exploratory factor analysis, internal consistency, Quick Inventory of Depressive Symptoms, State Trait Anxiety Inventory and Self-Report Tool for Mania were used to analyze the correlation between the scales and the discriminitave properties of the CUDOS was investigated.
RESULTS: As a result of the exploratory factor analysis, “Depression and Anxiety” and “Atypical and Mixed Feature Depression” factors were determined. It was observed that the CUDOS had convergent validity with other relevant scales. It was demonstrated that the CUDOS had distinctive validity. Internal consistency was found to be high. According to clinician evaluation and scale scores, there was no difference in the detection of depression subtypes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The CUDOS can be completed by patients in a short time and provides a quick and easy evaluation opportunity for clinicians. This validity and reliability study in the Turkish population showed that these scales were suitable for clinical use.

Keywords: anxious distress, major depressive disorder, mixed features, reliability, validity


Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Özgür Ahmet Yüncü, Mehmet Öztürk, Esma Akpınar Aslan. Assessing depression with anxious distress and mixed features: The validity and reliability of the Turkish version of the clinically useful depression outcome scale (tur). J Clin Psy. 2020; 23(1): 43-55

Sorumlu Yazar: Sedat Batmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (57 kere görüntülendi)
 (770 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale