ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  İş Yaşamında Öznel İyi Oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin ¦ İncelenmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(1): 49-55

İş Yaşamında Öznel İyi Oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin ¦ İncelenmesi

Ali Eryılmaz1, Tayfun Doğan2
1Yrd.Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
2Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya

Amaç: insanların yaşamları hakkında yargı bildirmeleri anlamına gelen öznel iyi oluş iş yaşamında da önemli bir kavramdır. Literatüre göre iş yaşamında özne iyi oluş işe bağlılık kavramıyla ifade edilmektedir, işe bağlılık çok boyutlu bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Buna göre işe bağlılığı oluşturan bileşenler, işe istek duyma, işe adanma ve işe yoğunlaşma olarak belirtilmektedir. İşe bağlılık bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarıyla ilişkili bulunmuştur. Literatürde işe bağlılık Utrecht işe Bağlılık Ölçeği (UWES) ile ölçülmektedir. Bu çalışmanın amacı UWES'in Türkçe uyarlamasını yapmak ve psikometrik özelliklerini incelemektir. Yöntem: Araştırmaya toplam 383 çalışan katılmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 20-70'tir. Ölçeklerin psikometrik özellikleri doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlık ve test tekrar test yöntemleriyle incelenmiştir. Bulgular: Elde edilen bulgular UWES'in yeterli düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Faktör analizi sonucu UWES'in üç faktörlü yapısının Türk örneklemde de korunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Sonuç olarak UWES-TR'nin işe bağlılığı ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Ölçek kullanılarak yapılacak çalışmalar işe bağlılığın daha iyi anlaşılmasını sağlayarak bireylerin öznel iyi oluşlarını daha iyiye götürmede katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İşe bağlılık, UWES, geçerlik, güvenirlik.


Subjective Well-Being at Work: Investigating of Psychometric Properties of Utrecht Work Engagement Scale

Ali Eryılmaz1, Tayfun Doğan2
1Yrd.Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
2Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya

Objectives: The concept of subjective well-being, which means an individual's evaluation of and judgment about his life, is also important for work life. According to work life literature, subjective well-being is treated with the concept of work engagement. Work engagement is not a single dimensional structure. It has three important elements: Vigor, dedication and absorption Work engagement is related with individuals' physical and mental health. In literature, work engagement is measured with Utrecht Work Engagement Scale (UWES). This study examines the reliability and validity of UWES on Turkish sample. Method: A total of 352 individuals between ages 20-70- (105 female and 246 male) completed UWES. Confirmatory factor analysis and internal consistency methods were conducted in order to investigate validity and reliability of UWES. Results: Results indicated that the Turkish version of the UWES had an adequate level of reliability and validity. The factor structure of the Turkish version of the scale was found to be similar to the original version. Conclusion: The UWES is shown in the study to be an instrument aiming to measure work engagement of individuals. It was also demonstrated that the scale had reasonable internal consistency. Through the investigation of work engagement in an increased number of studies, it would be possible to better understand the concept of work engagement and the psychological consequences of work engagement, and also to improve individuals' subjective well-being.

Keywords: Key Words: Work engagement, UWES, validity, reliability.


Ali Eryılmaz, Tayfun Doğan. Subjective Well-Being at Work: Investigating of Psychometric Properties of Utrecht Work Engagement Scale. J Clin Psy. 2012; 15(1): 49-55


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1707 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale