ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Psikiyatrik Hastalıkların İlaçlarla Tedavisinde Farmakogenetiğin Önemi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(4): 249-252

Psikiyatrik Hastalıkların İlaçlarla Tedavisinde Farmakogenetiğin Önemi

Şükrü AYNACIOĞLU1
Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabiiim Dalı, DENİZLİ

İlaç yanıtının bireyler arası değişkenliğine yol açan faktör-lerin başında genetik faktörler yer almaktadır. Birçok ilacın etkinliği ve toksisitesindeki bireyler arası farklılıklar; ilaç metabolize eden enzimler, transport proteinleri, reseptörler ve diğer ilaç hedeflerinde gözlenen genetik polimorfizmlerle ilişkilidir. İlaçların metabolizmasından sorumlu en-zimlerin çoğu polimor- fiktir ve bu polimorfızmlere bağlı olarak enzim etkinliğinin bireyler arası ve toplumlar arası değişkenlik göstermesi, yetersiz ilaç tedavisi ya da ilaçlara bağlı istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Başta antidepresanlar ve antipsikotik ilaçlar olmak üzere psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların çoğunun metabolizmasından sorumlu olan sitokrom P450 2D6 (CYP2D6) etkinliği bakımından yavaş metabolizör olan bireylerde, ilaçlara bağlı yan etkilerin görülme sıklığı daha yüksektir. CYP2D6 etkinliğinin yüksek olduğu ultra- hız-lı bireylerde ise, ilaçların çabuk metabolize edilmeleri sonucu yetersiz tedavi söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla başta ilaç metabolize eden enzimlerde olmak üzere, ilaçların kinetiği ve/veya dinamiğinde rol oynayan gen polimorfızmlerinin aydınlatılması, farmakote-rapinin başarısını önemli ölçüde arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Farmakogenetik, polimoıfizm, sitokrom P450 2D6, psikiyatri, farmakoterapi.


The Importance of Pharmacogenetics on the Drug Therapy of Psychiatric Diseases

Şükrü AYNACIOĞLU1
Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabiiim Dalı, DENİZLİ

The main factors responsible for the variability of interindividual drug response are genetic factors. Interindividual differences observed in the efficacy and toxicity of many drugs are associated with genetic polymorphisms of drug metabolizing enzymes, transporter proteins, receptors and other drug targets. Many drug metabolizing enzymes are polymorphic and interindividual and interethnic differences of enzyme activities due to these polymorphisms may lead to ineffective drug therapy or drug toxicity. Poor metabolizers for the cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) enzyme activity are more sensitive to the side effects of many drugs such as antidepressants and antipsychotic drugs, used for the treatment of psychiatric diseases. Ineffective drug therapy may occur in ultrarapid metabolizers, who have an increased enzyme activity, due to the rapid metabolism of drugs. Therefore, identifying the gene polymorphisms in drug metabolizing enzymes and other systems responsible for drug kinetics and dynamics may increase the success of pharmacotherapy.

Keywords: Key Words: Pharmacogenetics, polymorphism, cytochrome P450 2D6, psychiatry, pharmacotherapy.


Şükrü AYNACIOĞLU. The Importance of Pharmacogenetics on the Drug Therapy of Psychiatric Diseases. J Clin Psy. 2001; 4(4): 249-252


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1934 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale