ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Tedavi Arayışında Olan Eroin Bağımlılarında I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullanım Özellikleri İle İlişkisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(2): 92-104

Tedavi Arayışında Olan Eroin Bağımlılarında I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullanım Özellikleri İle İlişkisi

Cüneyt Evren1, Fatma Oya ER1, Murat ERKİ RAN1, Duran Çakmak2
1Uz. Dr.,Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
2Doç. Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Bu çalışmada eroin bağımlılarında I. eksen psikiyatrik ek tanılarının yaygınlığının saptanması ve kontrol grubuyla karşılaştırılması ve I. eksen psikiyatrik ek tanı alan ve almayan eroin bağımlılarının sosyodemografik ve madde kullanım özellikleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Haziran ve Ağustos 2001 tarihleri arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM (Alkol ve Madde Araştırma ve Tedavi Merkezi) Kliniğine tedavi için başvuran, DSM-IV tanı kriterlerine göre opiyat (eroin) bağımlılığı tanısı almış ve detoksifikasyon sürecini tamamlamış 62 erkek ve 8 kadın hasta ile yaş ve cinsiyet durumu bakımından bu gruba benzerlik gösteren, alkol ve madde kullanmayan 51 denek katılmıştır. Bütün psikiyatrik tanılar DSMIV için Yapılandırılmış görüşme formu (SCID) ile konuldu. Eroin bağımlılarında herhangi bir I. eksen tanısı alma oranı %67.1, herhangi bir afektif bozukluk tanısı alma oranı %50 ve herhangi bir anksiyete bozukluğu tanısı alma oranı %52.9 olarak saptanmıştır. Eşlik eden I. eksen psikiyatrik bozukluklarının araştırıldığı çalışmada, eroin bağımlılarında yaşam boyu major depresyon %35.7, son bir ayda major depresyon %21.7, madde kullanımına bağlı duygudurum bozukluğu %12.9, ve uyum bozukluğu X22.9 oranında saptanmıştır. Eroin bağımlılarında saptanan bu oranlar kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber, madde kullanmaya 18 yaşın altında başlayanlar ve 2 gr/gün üzeri eroin kullananların oranı, I. eksen tanısı alan grupta yüksek bulunmuştur. Ayrıca I. eksen tanısı alan grupta damar yoluyla eroin kullanma oram da yüksek olarak saptanmıştır. Eroin bağımlılarında herhangi bir I. eksen komorbid bozukluğun örneklemimizde kontrol grubuna göre yüksek bulunması ve madde kullanım şiddeti ile ilişkili olabilecek bazı özellikler I. eksen ek tanı alanlarda daha yüksek olması, bu komorbid durumların tanınması ve tedavisinde özel dikkat gösterilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bağımlılıkla komorbid I. ve II. eksen psikiyatrik bozuklukların, bağımlılığın şiddeti ve relapslar- la ilişkilerinin araştırılması gerekmektedir

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Eroin, komorbidite, /. eksen, depresyon.


Axis I Psychiatric Co-morbidity Among Treatment-Seeking Heroin Dependents: It's Relation with Socio- Demographic and Substance Use Properties

Cüneyt Evren1, Fatma Oya ER1, Murat ERKİ RAN1, Duran Çakmak2
1Uz. Dr.,Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
2Doç. Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

The aim of this study was to evaluate the prevalence of axis-1 psychiatric co-morbidity in patient with heroin dependence and to compare socio-demographic features with to compare with control group and substance related features according to the presence ofaxis-I psychiatric co-morbidity in heroin dependents. The study was conducted between June and September 2001 in AMATEM Clinic (Bakırköy Psychiatric and Mental Disorders Research and Training Hospital, Alcohol and Drug Research and Treatment Center). The sample consisted of 62 male and 8 female opiate (heroin) dependent patients according to DSM-IV criteria, those who finished detoxification treatment. Control group consisted of 51 subjects, those who do not use alcohol or substance and similar to sample according to gender and age. All the psychiatric diagnoses are made by using Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID). Sixty seven percent of the heroin dependents were estimated as having any co-morbid axis I disorder. Having any affective disorder was found in 50% of the sample, while ratio of having any anxiety disorder was 52.9%. In heroin dependent group, lifetime major depression was found in 35.7%, major depression in last month in 21.7%, substance related depressive disorder in 12.9% and adjustment disorder in 22.9% of the sample. These ratios found in heroin dependent group was higher than control group. Although it is not statistically meaningful, ratio of those who started to use substance under the age of 18 and those who use more than 2gr heroin a day was found to be higher among patients with co-morbid axis I disorder. Also ratio of using heroin by injecting was higher among group with co-morbid axis I disorder. Finding the frequency of having any co-morbid axis I disorders among heroin dependents higher than the control group in our sample and finding some of the properties that might be related to addiction severity higher among those who had co-morbid axis I disorder, suggest that special care must be given to identify and to treat this co-morbid conditions. Co-morbid axis I and axis II disorders and their relation with severity of dependency and relapse need to be studied in substance dependent population.

Keywords: Key Words: Heroin, co-morbidity. Axis I, depression.


Cüneyt Evren, Fatma Oya ER, Murat ERKİ RAN, Duran Çakmak. Axis I Psychiatric Co-morbidity Among Treatment-Seeking Heroin Dependents: It's Relation with Socio- Demographic and Substance Use Properties. J Clin Psy. 2002; 5(2): 92-104


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1244 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale