ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirti ve Tanı Dağılımları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(1): 7-17

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirti ve Tanı Dağılımları

Burcu Akın Sarı1
Uz.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerinde hastaların demografik özellikleri, belirti, tanı ve tanı dağılımlarının incelenmesi uygun sağlık hizmetlerinin belirlenmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmalar çocuk psikiyatristi sayısının azlığı nedeniyle kısıtlı sayıda şehirde gerçekleştirilmiştir. Uygun sağlık hizmetlerinin belirlenmesinde, farklı yörelere ait verilerin dahil edilebilmesi amacıyla, 2010- 2011 yılları arasında Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği'ne başvuran hastalar incelenmiştir. Yöntem: Şubat 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasındaki 1.5 yıllık süre içinde Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görülen toplam 2489 hastanın dosyası incelenmiştir. Bulgular: Olguların çoğunluğu 0-6 yaş grubundandır ve çoğu erkektir. En sık yakınma sinirlilik (%11.7), en sık konulan tanı ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur (%16.6). Hastaların şikayet ve yaş özelliklerine göre de tanı dağılımları değişmektedir. Ayrıca çalışmamızda özkıyım düşüncesi de incelenmiştir. Buna göre, başvuranların %1.9'u daha önce özkıyım girişiminde bulunmuş veya bu başvurularında özkıyım düşüncesi olanlardır. Sonuç: Sonuç olarak çalışmamız, önceki yapılan çalışmalarla benzerlik gösterse de polikliniğimizde değerlendirilen olguların yaşlara göre dağılımları, ruhsal bozuklukların oranları gibi farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların yörenin coğrafi ve sosyokültürel özelliklerinden kaynaklanıyor olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle de çocuk psikiyatrisi poliklinik hizmetleri düzenlenirken bu gibi farklılıkların da göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çocuk psikiyatrisi, belirtiler, tanılar.


Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic in Batman

Burcu Akın Sarı1
Uz.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Objectives: The evaluation of demographical features, symptoms, diagnosis and diagnostic distributions of patients who presented to the child and adolescent psychiatric outpatient clinic is gaining importance to determine appropriate health services. Researches about this topic are mostly performed in big cities because of the small number of child and adolescent psychiatrist in other regions. In order to include data of different regions to determine the appropriate health services, patients who presented to the child and adolescent psychiatric outpatient clinic in Batman between 2010 and 2011 were analyzed in this study. Method: Retrospective chart reviews of the 2489 patients presenting in the Child and Adolescent Psychiatry Department of Batman Gynecology and Child Hospital are evaluated. Results: Most of the cases were boys and in the age group of 0- 6. Most frequent complaint is nervousness (11.7%) and most frequent diagnosis is attention deficit and hyperactivity disorder (16.6%). Distributions of diagnosis varied according to complaint and age components of the patients. The percentage of the patients having current suicidal ideation and/or previous suicidal attempt was 1.9%. Conclusion: As a result, despite the fact that our study had some common findings with the previous studies, there are some discrepancies in terms of age groups and the distribution of diagnosis. These discrepancies may be associated with the geographical facts. Therefore, it is suggested that while the services of child psychiatry clinics are arranged, the features of the geographic regions are to be concerned.

Keywords: Key Words: Child psychiatry, symptoms, diagnosies.


Burcu Akın Sarı. Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic in Batman. J Clin Psy. 2013; 16(1): 7-17


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (921 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale