ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  COVID-19 pandemisi ve psikotik belirtiler (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 81-85 | DOI: 10.5505/kpd.2020.27122  

COVID-19 pandemisi ve psikotik belirtiler (tur)

Umut Kırlı1, Tolga Binbay2, Hayriye Elbi3, Koksal Alptekin2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Van
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Izmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Izmir

COVID-19 pandemisi bireylerde ve toplumda önemli ölçüde psikososyal strese neden olmaktadır. Yaşanılan sosyal izolasyon süreçleri, koronavirüslerin nörotrofik potansiyeli ve enflamatuar süreçler nedeniyle de pandemi ortamında psikotik belirtilerin ortaya çıkmasında ve alevlenmesinde artış olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda pandemi ortamı psikoz açısından koruyucu etkenlerin (sosyal destek ağı, toplum ruh sağlığı uygulamaları, fiziksel aktivite) kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte bulaş riski psikotik belirtiler yaşayan bireylerin başvurularını azaltmaktadır. Bu durum mevcut problemin yeterince tespit edilememesine, psikozun kalıcılaşması, daha ağır seyretmesi ve daha fazla yıkıcı etkisinin olması ile sonuçlanabilir. Yakın dönemde yaşanan koronavirüs salgınlarında (SARS CoV-1 ve MERS CoV) virüse maruz kalan kişilerde psikotik belirtilerin görüldüğü bildirilmiştir. Salgınlarla ilişkili uzun dönemli yeti yetimi nedenleri arasında ruhsal bozukluklar önemli bir yer kaplamaktadır. Bu yazıda COVİD-19 pandemisinde bildirilen psikotik belirtiler ile ilgili bilimsel kaynaklarda yer alan kısıtlı veri gözden geçirilecektir. Ayrıca pandemi ortamındaki psikososyal stres, koronavirüsler ve psikotik belirtiler arasındaki olası ilişkiler, konu üzerine yapılmış araştırmalardan edinilen veriler ışığında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koronavirüs, Psikoz


COVID 19 pandemic and psychotic symptoms (tur)

Umut Kırlı1, Tolga Binbay2, Hayriye Elbi3, Koksal Alptekin2
1Department of Psychiatry, Yuzuncu Yil University, Van
2Department of Psychiatry, Dokuz Eylul University, Izmir
3Department of Psychiatry, Ege University, Izmir

COVID-19 pandemic causes substantial psychosocial stress on individuals and the community. Due to social isolation, neurotrophic potential of coronaviruses and the inflammatory processes, occurrence and relapse of psychotic symptoms may increase during the pandemic. Furthermore, pandemic has limited some protective factors for psychosis (i.e. social support, community mental health practices and physical activity). Additionally, admission of individuals suffering from psychotic symptoms may decrease due to risk of viral contamination. This may lead to under-detection of the problem, persistence of psychotic symptoms, poorer prognosis and more severe outcomes. Psychotic symptoms were reported among infected individuals during the recent coronavirus outbreaks (SARS CoV-1 and MERS CoV). Furthermore, mental problems were of the most substantial causes of long term disability associated with these outbreaks. In this paper, limited data on psychotic symptoms during the COVID-19 pandemic will be reviewed. Furthermore, psychosocial stress during the pandemic and plausible associations between the coronaviruses and psychotic symptoms will be discussed in light of the previous research.

Keywords: COVID-19, Coronavirus, Psychosis


Umut Kırlı, Tolga Binbay, Hayriye Elbi, Koksal Alptekin. COVID 19 pandemic and psychotic symptoms (tur). J Clin Psy. 2020; 23(1): 81-85

Sorumlu Yazar: Umut Kırlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (427 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale