ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Depresif Hastalarda Tedaviye Uyum: Doğal İzlem Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(1): 5-11

Depresif Hastalarda Tedaviye Uyum: Doğal İzlem Çalışması

Süreyya Özel ERVATAN1, Aynur ÖZEL1, Hakan Türkçapar2, Nuray Atasoy3
1Uz. Dr SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
3Yrd. Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ZONGULDAK

Depresyonu olan hastaların, önemli bir halk sağlığı yükü oluşturması ve etkin tedavileri olmasına rağmen, çoğu hasta yeterli tedavi görmemektedir. Araştırmalara göre major depresyonlu hastaların sadece %10'u, yeterli dozda antidepresan tedaviyi, yeterli sürede almaktadır. Yetersiz tedaviye neden olan ana etken, doz atlanması ve tedavinin erken kesilmesine bağlı tedavi rejimine uyumsuzluktur. Araştırmaya SSK Ankara Eğitim Hastanesi Polikliniği’ne başvuran 97 major depresyon hastası alınmıştır. Hastalar, altı ay süresince ayaktan izleme alınmış, önerilen antidepresan tedaviyi erken kesip kontrollerine gelmemelerine göre tedaviye uyumlu olan ve olmayan grup olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup klinik ve sosyo- demografık özellikleri açısından karşılaştırılmış ve tedaviye uyumsuzluğa neden olabilecek faktörler araştırılmıştır. Tedaviye uyum gösteren 71 hasta ve göstermeyen 26 hastanın klinik ve sosyodemografik özellikleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, kadınların tedaviye uyumunun daha yüksek olduğu ve bu bulgunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca doz rejimine uyumlu olan hastaların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde tedaviye daha uyumlu oldukları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Depresyon, tedavi, uyum.


Compliance to Treatment in Depressive Patients: A Naturalistic Follow-up Study

Süreyya Özel ERVATAN1, Aynur ÖZEL1, Hakan Türkçapar2, Nuray Atasoy3
1Uz. Dr SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
3Yrd. Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ZONGULDAK

In spite of the public health burden presented by depression and the availability of medications with well demonstrated efficacy, many depressed patients remain undertreated. According to research data only 10% of patients with major depression received adequate doses of antidepressant therapy for an adequate period of time. Main factor contributing to undertreatment is nonadherence to the recomended treatment regimen, including both missed doses and early discontinuation of medication. Ninety seven major depressive patients who were recruited from outpatient clinic of SSK Ankara Residency Training Hospital entered the study. Patients were divided into two groups according to early discontinuation of medication as compliant and non-compliant group, and have been followed up for six months. These two groups were compared according to the clinical and sociodemografic features and the factors which may cause non-compliance to treatment have been investigated. When the clinical and sociodemografic characteristics of 71 compliant and 26 non-compliant patients were analysed as statistically, it has been seen that treatment compliance of women were higher significantly. Also it has been found that the patients compliant to dose regimen were more compliant to treatment and this finding statistically significant.

Keywords: Key Words: Depression, treatment, compliance.


Süreyya Özel ERVATAN, Aynur ÖZEL, Hakan Türkçapar, Nuray Atasoy. Compliance to Treatment in Depressive Patients: A Naturalistic Follow-up Study. J Clin Psy. 2003; 6(1): 5-11


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2079 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale