ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(1): 14-27

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi

Duru Gündoğar0, Songül Sallan Gül0, Ersin Uşkun0, Serpil Demirci0, Diljin Keçeci0

Amaç: Türkiye'de yükseköğretim olanakları kısıtlı olduğundan, liseden mezun olan gençlerin bir kısmı sadece üniversite mezunu olabilmek için gerçekte çok istemedikleri bölümlere kayıt yaptırmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin okudukları bölümle ilgili düşünceleri, kendilerine göre bölümde okuma sebepleri ve üniversite yaşantısının çeşitli boyutlarıyla ilgili hoşnutluk düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki etkisini incelemektir. Yöntem: Toplam 373 üniversite öğrencisine Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), Spielberger Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği (sırasıyla SDKÖ ve SSKÖ), kişisel bilgi toplama formu ve üniversite yaşantısını değerlendirme formu uygulandı. Bulgular: Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda yaşam doyumunun yordayıcıları BUÖ puanı, eğitim doyumu, SSKÖ, bölüm isteği, kendisine göre ruh sağlığı, iş beklentisi ve kendisine göre bölümde okuma sebebi olarak belirlendi. Okuduğu bölüme açıkta kalmamak için girdiğini düşünen öğrencilerin yaşam doyumu, eğitim doyumu ve öğretim üyeleriyle ilişkilerinden hoşnutluk puanları, o bölümü özellikle istedikleri için okuduğunu düşünen öğrencilere göre daha düşük, BUÖ ve BDÖ puanları ise daha yüksekti. Sonuç: Ülkemizdeki eğitim sisteminde bir üniversite programına yerleşebilmiş olmak önemli bir engeli aşmak gibi görünse de, gencin ilgi alanlarına tam olarak uymayan bir eğitime devam ediyor olması, yaşam doyumunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Öğrenci, yaşam doyumu, eğitim


Investigation of the Predictors of Life Satisfaction in University Students

Duru Gündoğar0, Songül Sallan Gül0, Ersin Uşkun0, Serpil Demirci0, Diljin Keçeci0

Objective: Because of the shortcome of the opportunities for higher education in Turkey, some of the students graduating from the high school register to departments which they do not really want, just to be a university graduate. The aim of this study is to determine the impact of the students' opinions about their department, self-reported reason for continuing their education in that specific department, satisfaction with various aspects of university experience on the student's life satisfaction. Method: 373 university students were administered Beck Depression Inventory (BDI), Beck Hopelessness Scale (BHS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (SSAI and STAI respectively), personal data inquiry form and evaluation of the university education form. Results: Multiple linear regression analysis revealed that BHS, satisfaction with education, STAI scores, desire for being in the department, self reported mental health, job expectancies and the reason for choosing the specific department were the predictors of life satisfaction. The life satisfaction and satisfaction with education of the students who registered to the department just to be a university graduate are significantly lower, and BHS and BDI scores were higher than those of the students who entered the department because they specifically wanted that area. Conclusion: In our education system, being able to enter a university education program might seem as overcoming an important obstacle, however continuing an education in which one is not really interested in, has a negative influence on life satisfaction.

Keywords: Key Words: Student, life satisfaction, education.


Duru Gündoğar, Songül Sallan Gül, Ersin Uşkun, Serpil Demirci, Diljin Keçeci. Investigation of the Predictors of Life Satisfaction in University Students. J Clin Psy. 2007; 10(1): 14-27


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (7901 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale