ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Şizofrenide Duygu Algılama ve Tanıma Süreçleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(4): 3-11

Şizofrenide Duygu Algılama ve Tanıma Süreçleri

Özlem Altunel1, G Demirdöğen1, U Dural1, M Kemal Kuşçu1
Marmara Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Zihinsel işlevlerin yapı taşı duygusal süreçler gün- delik yaşamımızın da ayrılmaz bir parçasıdır. Düşünce, inanç ve karar verme süreçlerimizle etki- leşim halinde olup davranışlarımıza rehberlik eder. Çevremizle uyumumuzu sağlar. Yalnızca kendi davranışlarımızı yönlendirmekle kalmaz, başkala- rının zihinsel süreçlerini algılamamıza da yardımcı olur, sosyal ilişkilerimizi şekillendirir (Salah 2006). Duygusal süreçler; geniş bir yelpazede yer alan fiziksel ve zihinsel farkındalık hallerinin eş güdümünü sağlar. Bu yolla algılama ve yorumlama süreçleri, bellek gibi çok kapsamlı ve karmaşık süreçlerin de bir parçası haline gelir. İnsan için tartışılmaz önemine karşın, duyguların zihin kuramı ve insan davranışındaki yeri ve anlamı gibi konular henüz kesin bilimsel verilerle aydın- latılamamıştır (Ledoux 1995). Duygunun tanımlan- ması, içeriği ve biçimi, hangi duyguların diğerlerine göre daha öncül olduğu, kültürler ve türler arası yaygınlığı ve ortaklığı, her farklı duygunun farklı fizyolojik işaretleri temsil edip etmediği, edinsel ve çevresel süreçlerin rolleri, duyguların bilişsel süreçler üzerindeki etkisi ve bağımlılığı, bilinçli ve bilinçsiz işlevlerin duyguların içindeki önemi gibi uzayıp giden birçok tartışma konusu güncelliğini korumaktadır (Ekman ve Davidson 1993). Duygu işleme süreçlerinin sosyal etkileşimin önemli bir parçası olduğu bilinmektedir. Duygu işleme süreç- leri üstüne yapılan araştırmalarda en sık olarak tanıma, hatırlama, deneyim, ifade etme kavramları incelenmektedir (Ekman ve Davidson 1993).Özlem Altunel, G Demirdöğen, U Dural, M Kemal Kuşçu. Şizofrenide Duygu Algılama ve Tanıma Süreçleri. J Clin Psy. 2008; 11(4): 3-11


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
 (0 kere görüntülendi)
 (2300 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale