ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Eskişehir'de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Yönelik Bilgi ve Tutumları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(4): 185-195

Eskişehir'de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Yönelik Bilgi ve Tutumları

Çınar Yenilmez1, Gülcan Güleç2, Damla Ernur3, Anıl Aydın3, Özge Yücel3, Göksu Asil3, Nuri Şengüleroğlu3, Ömer Ayçan3, Serenay Çetinoğlu3, Zeynep Vatanseven3, Derya Öktem3, Meltem Genç3
1Doç.Dr.,Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,
2Yrd.Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Psikososyal Dayanışma Klübü Öğrencileri, Eskişehir

Amaç: Eskişehir'deki tıp fakültesi öğrencilerinde psikiyatri eğitiminin şizofreni konusundaki bilgi ve tutumları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır Yöntem: Bu çalışmaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1.sınıftan 101 ve 5.sınıftan 101 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere cinsiyet, kendisi veya yakınında ruhsal hastalık tedavi öyküsünü sorgulayan bilgi formu yanında, bir olguyla bağlantılı olarak Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğtim Merkezi Derneği tarafından Şizofreni için hazırlanan tutum anketinin bir bölümündeki sorular uygulanmıştır. Analizlerde SPSS (13.0) istatistik programı kullanılmış, Kolmogorov-Smirnov ve Mann-Whitney-U testi uygulanmışır. Bulgular: 1. ve 5.sınıf öğrenciler arasında cinsiyet, kendisi ve 1.derece yakınında psikiyatrik bozukluk tedavi öyküsü bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Şizofreni olgusu ile ilişkili sorulardan ilk kısımdaki, "genel bakışı ve etyolojisi" ile ilgili soruların 5/8'inde, ikinci kısımdaki "toplum içinde yaşamı" ile ilgili soruların 5/8'inde, üçüncü kısımdaki "tedavisi" ile İlgili soruların 5/8'inde ve dördüncü kısımdaki "çare arama davranışı" ile ilgili soruların 3/9'unda 1 ve 5. sınıf öğrenciler arasında ista- tistiki farklılıklar saptanmıştır. Sonuç: Psikiyatri stajının, şizofreniyi kavrama, etyoloji, toplum içinde yaşama, tedavi ve çare arama davranışı ile ilgili soruların önemli bir kısmında olumlu tutumlar geliştirdiği saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Tıp öğrencisi, tutum, şizofreni.

Anahtar Kelimeler: . Anahtar Sözcükler: Tıp öğrencisi, tutum, şizofreni.


Attitudes and Knowledge of Medical Students in Eskişehir About Schizophrenia

Çınar Yenilmez1, Gülcan Güleç2, Damla Ernur3, Anıl Aydın3, Özge Yücel3, Göksu Asil3, Nuri Şengüleroğlu3, Ömer Ayçan3, Serenay Çetinoğlu3, Zeynep Vatanseven3, Derya Öktem3, Meltem Genç3
1Doç.Dr.,Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,
2Yrd.Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Psikososyal Dayanışma Klübü Öğrencileri, Eskişehir

Objectives: This study aimed to investigate the effects of psychiatric education on attitudes and knowledge of medical students in Eskişehir about schizophrenia. Method: 101 first-year and 101 fifth-year students at the University of Eskişehir Osmangazi Faculty of Medicine participated in the study. Students were given a form questioning gender, personal and family history of psychiatric disorder and were asked to answer some questions in an attitude questionnaire prepared for schizophrenia by "Association of Psychiatric Researches and Education Center" related to a case. The data were analyzed with the SPSS statistical package version 13.0 and Kolmogorov-Smirnov and Mann-Whitney-U tests were used. Results: There was no significant difference between the first and fifth year students in gender, personal or family history of psychiatric disorder ( P>0,05). Some statistical differences were found between the first and fifth year students in 5/8 questions of "overview and etiology" part, 5/8 questions of "public life" part, 5/8 questions of "treatment" part and 3/9 questions of "seeking behavior " part related to the schizophrenia case. Conclusion: It was found that the psychiatry internship provides students a positive attitude to understand schizophrenia and the significant proportion of questions about etiology, public life, treatment and seeking behavior.

Keywords: Key Words: Medical student, attitude, schizophrenia.


Çınar Yenilmez, Gülcan Güleç, Damla Ernur, Anıl Aydın, Özge Yücel, Göksu Asil, Nuri Şengüleroğlu, Ömer Ayçan, Serenay Çetinoğlu, Zeynep Vatanseven, Derya Öktem, Meltem Genç. Attitudes and Knowledge of Medical Students in Eskişehir About Schizophrenia. J Clin Psy. 2010; 13(4): 185-195


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (826 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale