ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 24   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Klinik ve toplum örneklemlerinde Anne Babalık ve Aile Uyum Ölçeği’nin, 2-12 yaş aralığındaki çocukların anne babaları için Türkçe geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin değerlendirilmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(4): 464-475 | DOI: 10.5505/kpd.2020.25002  

Klinik ve toplum örneklemlerinde Anne Babalık ve Aile Uyum Ölçeği’nin, 2-12 yaş aralığındaki çocukların anne babaları için Türkçe geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin değerlendirilmesi (tur)

Barış Güller1, Taner Guvenir2, Burçin Seyda Buran3, Ömer Aydemir4, Fatma Varol5, Aylin Özbek6, Özlem Gencer Kıdak7
1Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Bursa
2Victoria Hastanesi, Lewes Sussex Partnership Nhs, İngiltere
3Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
4Celal Bayar Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa
5. Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı, Serbest Hekim, İzmir
6Dokuz Eylül Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
7Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı, Serbest Hekim, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Anne babalık ve Aile Uyum Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, toplum ve klinik örneklemlerinde, 2-12 yaş aralığındaki çocukların anne babaları ile yapılmıştır. Klinik örneklem, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğinde ilk 1 aylık değerlendirme sürecindeki 201 anne ya da babadan; toplum örneklemi ise Balçova ilçesinde yaşayan, 202 anne ya da babadan oluşmuştur. Test-tekrar test ölçümü için, toplum örnekleminde bulunan 58 anne babaya iki hafta sonra, Anne babalık ve Aile Uyum Ölçeği tekrar uygulanmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri; Anne Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği, Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Genel Sağlık Anketi ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Anne babalık alt ölçeğinin iç tutarlığı ‘oldukça güvenilir’, Aile uyum alt ölçeğinin iç tutarlığı ise ‘yüksek derecede güvenilir’ bulunmuştur. PAFAS Türkçe Formu alt ölçek ve faktör yapılarının test–tekrar test uygulamasında anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır. PAFAS Türkçe Formunun toplum ve klinik örneklemlerini ayırt edici gücünün yüksek olduğu; beş faktörlü bir yapı geçerliğine sahip olduğu; Anne Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği, Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Genel Sağlık Anketi ile eşzamanlı ölçüt geçerliğine sahip olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PAFAS Türkçe formunun iyi düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu destekleyen bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne Babalık ve Aile Uyum Ölçeği (PAFAS TR), anne babalık, geçerlik güvenirlik, Türkçe


Psychometric properties of Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS) in a Turkish sample with parents of 2-12 years old children from both community and clinical sample (tur)

Barış Güller1, Taner Guvenir2, Burçin Seyda Buran3, Ömer Aydemir4, Fatma Varol5, Aylin Özbek6, Özlem Gencer Kıdak7
1Dörtcelik Child Hospital, Child And Adolescent Psychiatry,bursa
2Victoria Hospital Lewes Sussex Partnership Nhs, England
3Sanliurfa Education And Research Hospital, Department Of Child And Adolescent Psychiatry,sanliurfa
4Department Of Psychiatry, Celal Bayar University, Manisa
5Child And Adolescent Psychiatry, Freelance Physician, İzmir
6Dokuz Eylül University Hospital, Department Of Child And Adolescent Psychiatry, İzmir
7Child And Adolescent Psychiatry, İzmir

INTRODUCTION: The present study aimed to examine the psychometric properties of Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS) to measure parenting skills and family adjustment in Turkish Parents.
METHODS: The sample of our study consisted of the parents of children between the ages of 2-12. The clinical sample is from 201 mothers or fathers who were in the first 1-month evaluation process at the Dokuz Eylul University Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic; the population sample consisted of 202 mothers or fathers living in Balçova. For test-retest measurement, the test was re-administered to 58 parents in the community sample two weeks later. Psychometric properties of the scale were compared to Parenting Styles and Dimensions Scale, Marriage Life Scale and General Health Questionnaire.
RESULTS: Internal consistency of Parenting subscale were found ''quite reliable'' and Family Adjustment subscale were found ''highly reliable''. There was no significant difference in the test-retest application of the PAFAS Turkish Form subscale and factor structures. PAFAS Turkish Form has high power to differentiate community and clinical samples; has a five-factor structure validity. It was determined that it has concurrent criterion validity with Parenting Styles and Dimensions Scale, Marriage Life Scale and General Health Questionnaire.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it has been found that the Turkish version of PAFAS is a good valid and reliable scale for screening multiple domains of family functioning.

Keywords: Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS), reliability and validity, parenting, Turkish, family.


Barış Güller, Taner Guvenir, Burçin Seyda Buran, Ömer Aydemir, Fatma Varol, Aylin Özbek, Özlem Gencer Kıdak. Psychometric properties of Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS) in a Turkish sample with parents of 2-12 years old children from both community and clinical sample (tur). J Clin Psy. 2020; 23(4): 464-475

Sorumlu Yazar: Barış Güller, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (67 kere görüntülendi)
 (651 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale