ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Yüksek ve Düşük Dikkat Performansı Gösteren Bireylerin Olay-İlişkili Potansiyel ve Gamma Tepkileri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(3): 169-176

Yüksek ve Düşük Dikkat Performansı Gösteren Bireylerin Olay-İlişkili Potansiyel ve Gamma Tepkileri

Metehan IRAK1, Sirel KARAKAŞ2
1Uz. Dr.,Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı, ANKARA
2Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı,TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu, Ankara

Bu çalışmanın amacı, belli bir bilişsel görevde yüksek ve düşük performans gösteren bireylerin üç farklı dikkat durumu altında olay-ilişkili potansiyel (OİP) ve gamma tepkilerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya 18-30 yaş aralığında, halen üniversitede okuyan, sağlıklı 30 denek (16 kız, 14 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada odaklanmış dikkat paradigması (ODP), bölünmüş dikkat paradigması (BDP) ve farklı uyarıcı paradigması (FUP) kullanılmıştır. Denekler, BDP paradigmasındaki performanslarına göre yüksek (n=10) ve düşük (n=10) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Değişik dikkat durumları ve bilişsel performans düzeylerinin P300 tepkisi genliği ve gamma tepkisinin ortaya çıktığı zaman penceresi üzerinde farklılıklar yaratmıştır. Sonuçlar, P300'ün görevin zorluğuna bağlı değişimlerine ve gamma tepkisinin duyusal ve/veya bilişsel olduğuna ilişkin literatür bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Dikkat, yüksek ve düşük performans, OİP, gamma tepkileri.


Event-Related Potentials and Gamma Responses for Individuals Having High and Low Attention Performance

Metehan IRAK1, Sirel KARAKAŞ2
1Uz. Dr.,Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı, ANKARA
2Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı,TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu, Ankara

The aim of this study is to compare the gamma responses and event-related potentials (ERP) of individuals who were high- and low-performers on specific cognitive tasks that involved three different attention conditions. Thirty healthy college students (16women, 14 men) between the ages of 18-30 participated in the study. Experimental tasks pertained to focused attention paradigm (FA), divided attention paradigm (DA) and mismatch-negativity paradigm (MMN). Participants were divided into two groups according to their performance level (10 participants in each of the two groups). Attention condition and cognitive performance levels led to significant differences on P300 response amplitude and on the time window in which the gamma response has occurred. Results have been discussed in the light of the literature which focused on P300 changes as related to task difficulty and the sensory versus cognitive processing concomitants of the gamma response.

Keywords: Key Words: Attention, high and low performance, ERP, gamma responses.


Metehan IRAK, Sirel KARAKAŞ. Event-Related Potentials and Gamma Responses for Individuals Having High and Low Attention Performance. J Clin Psy. 2002; 5(3): 169-176


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (901 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale