ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Panik Bozukluğu, Fobik Anksiyete ve Kardiyak Kökenli Ölüm [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(2): 3-11

Panik Bozukluğu, Fobik Anksiyete ve Kardiyak Kökenli Ölüm

Ümit Tural1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmit

Depresyonun kalp hastalıklarının gidişi ile etkileşi- mi ayrıntılı olarak araştırılmıştır (Lawson ve ark. 1999). Benzer şekilde DSM-IV sınıflandırma siste- minde anksiyete bozuklukları içerisinde sınıflan- dırılan panik bozukluğunun kardiyolojik hastalık- larla ilişkisi de araştırmacıların dikkatini çekmekte- dir. Ancak, panik atağı için toplam 13 tane DSM- IV ölçütünden 6 tanesinin doğrudan kalp hastalık- ları ile karışabilecek belirtiler olması nedeniyle ilişkinin doğasını açığa çıkarmakta güçlükler oluş- turmaktadır. Bunlar göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes daralması, sıcak basması, terleme ve şok olma duy- gusudur. Bu benzerlik nedeni ile hastaların önemli bir kısmı ileri değerlendirme amacıyla kardi- yologlara gönderilmektedir. Kardiyolojik değer- lendirmeye yönlendirilen, ancak sonuçları olumsuz sonuçlanan hastaların %47'sinde panik bozukluğu (PB) tespit edilmiştir (Cormier ve ark. 1988). Göğüs ağrısı ve diğer koroner arter hastalığı (KAH) belirtileri ile acil servis ve diğer birinci basamak hizmetlerine başvuru %7-24 arasında bildirilmiş olmakla beraber bu hastaların %4.8'i kardiyoloğa gönderilmiştir (Kroenke ve ark. 1994, Forrest ve ark. 2002). Göğüs ağrısı ile başvurular büyük ölçüde kaynak tüketimine yol açmaktadır. Göğüs ağrısı ile başvuranların %83'ü ileri düzey tanısal değerlendirme testlerine girerek ortalama 273 US $'lık bir maliyet ortaya çıkarmakta ancak bunların sadece %6'sının organik bir sorun tanısı aldığı göz önüne alınırsa, organik kökenli bir göğüs ağrısının tespiti ortalama 4354 US $'ına mal olmak- tadır (Kroenke ve Mangelsdorff 1989). İlginçtir ki panik bozukluğu olan olgular konjestif kalp yetme- zliği ya da myokard enfarktüsü (MI) olan olgular- dan daha kötü mesleki ve sosyal işlevsellik göster- mişlerdir (Candilis ve ark. 1999). Bu nedenle PB'nin ya da KAH'nın yol açtığı göğüs ağrısını ayırt etmek hem gerekli hem de güç bir konudur. Ayrıca PB ile KAH'ın bağımsız olup olmadıklarının anlaşılması ya da birbirleri ile etkileşim biçim- lerinin anlaşılması bu alanda hizmet veren uzman- lar için önem taşımaktadır. Bu yazıda "panic disor- der/phobic anxiety and coronary artery disease", "panic disorder/phobic anxiety and coronary heart disease", "panic disorder/phobic anxiety and cardio- vascular disease" anahtar kelimeleri ile Medline taraması yapılarak elde edilen makaleler değer- lendirilmiştir.Ümit Tural. Panik Bozukluğu, Fobik Anksiyete ve Kardiyak Kökenli Ölüm. J Clin Psy. 2008; 11(2): 3-11


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
 (0 kere görüntülendi)
 (1 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale