ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Süreğen Günlük Baş Ağrısında Psikiyatrik Komorbidite* [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(1): 26-31

Süreğen Günlük Baş Ağrısında Psikiyatrik Komorbidite*

Nuray Atasoy1, Tuğrul Atasoy2, Aysun Ünal2, Numan Konuk1, Levent Atik1
1Yrd. Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yrd. Doç. Dr., Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Amaç: Süreğen günlük baş ağrısında az araştırılmış bir konu olan psikiyatrik komorbiditenin yaygınlığını araştırmayı amaçladık. Yöntem: Süreğen günlük baş ağrılı 115 hasta çalışmaya alındı. Psikiyatrik değerlendirme DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme kılavuzuna göre yapıldı (SCID-CV). Beck Anksi- yete ve Depresyon ölçekleri uygulandı. Bulgular: 55 hasta süreğen migren, 56 hasta süreğen gerilim tipi ve dört hasta yeni günlük sürekli baş ağrısı tanısı aldı. Süreğen migren hastalarının %45.5'inde komorbidite saptandı: 6'sı depresyon (%10.9), 11'i distimi (%20), 5'i panik bozukluğu (%9.0), 2'si yaygın anksiyete bozukluğu (%3.6) ve 1'i obsesif kompulsif bozukluk (%1.8) tanısı aldı. Süreğen gerilim tipi baş ağrısı hastalarının %55.4'ünde komorbidite vardı: 10'u depresyon (%17.8), 13'ü distimi (%23.2), 4'ü panik bozukluğu (%7.1), 3'ü yaygın anksiyete bozukluğu (%5.3) ve 1'i somatizasyon bozukluğu (%1.7) idi. İlaç fazla kullanımı oranı süreğen günlük baş ağrısında (%69.5) yüksek bulundu. İlaç fazla kullanımı olan süreğen gerilim baş ağrısı grubunda komorbidite oranı ilaç fazla kullanımı olmayan gruba göre yüksek bulundu (%70'e %38.5 p=0.018). Sonuç: Psikiyatrik komorbiditenin süreğen günlük baş ağrısı hastalarında yaygın olduğunu ve ilaç fazla kullanımı açısından risk etkeni olabileceğini düşünüyoruz. Baş ağrısı hastalarında psikiyatrik komorbiditenin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Süreğen günlük baş ağrısı, psikiyatrik komorbidite, ilaç fazla kullanımı.


Psychiatric Comorbidity in Chronic Daily Headache

Nuray Atasoy1, Tuğrul Atasoy2, Aysun Ünal2, Numan Konuk1, Levent Atik1
1Yrd. Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yrd. Doç. Dr., Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Objectives: Psychiatric comorbidity in headache disorders has been studied rarely, therefore in this study we aimed to investigate the prevalence of psychiatric comorbidity in chronic daily headache. Method: We recruited 115 consecutive patients with chronic daily headache. Psychiatric evaluation of the patients was made according to Structured Clinical Interviewing for DSM-IV Axis I Disorders Clinical Version (SCID-CV). Anxiety and depression levels were scored with Beck anxiety and depression scale. Results: Chronic migraine was diagnosed in 55 patients, chronic tension type headache in 56 patients and new daily persistant headache in 4 patients. 25 patients (45.5%) with chronic migraine had psychiatric comorbidity; including major depression in 6 patients (10.9%), dystimia in 11 (20%), panic disorder in 5 (9.0%), obsessive compulsive disorder in 1 (1.8%), and generalized anxiety disorder in 2 (3.6%). 31 patients (55.4%) with chronic tension type headache had psychiatric comorbidity; including major depression in 10 patients (17.8%), dysthimia in 13 (23.2%), panic disorder in 4 (7.1%), generalized anxiety disorder in 3 (5.3%), and somatization disorder in 1 (1.7%). Medication overuse ratio was 69.5% in chronic daily headache patients. Psychiatric comorbidity ratio was significantly higher in chronic tension type headache with medication overuse patients than in patients without medication overuse (70% vs 38.5% p=0.018). Conclusion: We thought that these results demonstrate that psychiatric comorbidity is highly prevalent in chronic daily headache patients and may be a risk factor for medication overuse.

Keywords: Key words: Chronic daily headache, psychiatric comorbidity, medication overuse.


Nuray Atasoy, Tuğrul Atasoy, Aysun Ünal, Numan Konuk, Levent Atik. Psychiatric Comorbidity in Chronic Daily Headache. J Clin Psy. 2004; 7(1): 26-31


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1333 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale