ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Dissosiyatif Kimlik Bozuklugu: Tam ve Nozolojik Sorunlar [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1998; 1(1): 13-21

Dissosiyatif Kimlik Bozuklugu: Tam ve Nozolojik Sorunlar

Vedat ŞAR1
Prof. Dr., istanbul Universitesi istanbul Tip Fakiiltesi Psikiyat- ri Anabilim Dali, iSTANBUL

Dissosiyatif kimlik bozuklugu dissosiyatif bozukluklarm en agir ve kronik olamdir. Bir zamanlar samldigmm aksine, DSM-IV tarn olgutlerini tam olarak dolduran bigimi en az fizofreni kadar sik gbriilen dissosiyatif kimlik bozuklugu son yillarda iilkemizde genig aragtirmalara konu olmugtur. Ruhsal travma He yakm ilig- kisi olan ve etiyoloji ve tamyi dikkate alan bir psikoterapi gerek- tiren bu bozuklukta agiri ve anlamsiz olgilde deskriptif egtamya rastlanmaktadir. Bu durum dissosiyatif kimlik bozuklugunun hi- yerargik yaklagimla iisttam sayilmasmi gerektirmekte ve smiflan- dirma sistemlerinde onemli degigiklikler yapdmasi geregine iga- ret etmektedir. Dissosiyatif kimlik bozuklugu giiniimiizde gegerli psikiyatrik smiflandirma ve nozolojinin onemli eksikliklerine dik- kat gekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sozciikler: Dissosiyasyon, kimlik, smiflandirma, tam, DSM-IV, travma


Dissociative Identity Disorder: Diagnosis and Nosolo- gical Problems

Vedat ŞAR1
Prof. Dr., istanbul Universitesi istanbul Tip Fakiiltesi Psikiyat- ri Anabilim Dali, iSTANBUL

Dissociative identity disorder is the most severe and chronic form of dissociative disorders. In contrast of imagined previously, its complete form defined in the DSM-IV is at least as frequent as schizophrenic disorder in the community. Recently, extensive research and clinical work has been conducted on dissociative identity disorder in Turkey. This trauma related disorder requires specific psychotherapeutic intervention considering the diagnosis and etiology; however, it is not uncommon for these patients to fit diagnostic criteria of several other psychiatric disorders at the same time. This excessive descriptive comorbidity can be solved accepting dissociative identity disorder as a supraordinate diagnosis of traumatic origin. This solution needs extensive revision in classification systems currently in use. Dissociative identity disorder challenges the current psychiatric classification and nosology.

Keywords: Key words: Dissociation, identity, classification, diagnosis, DSM- IV, trauma


Vedat ŞAR. Dissociative Identity Disorder: Diagnosis and Nosolo- gical Problems. J Clin Psy. 1998; 1(1): 13-21


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (4588 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale