ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yetişkinlikteki Yansımaları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(1): 43-50

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yetişkinlikteki Yansımaları

Nakşidil Yazıhan Torun1, Aytekin Özşahin2, Levent Sütçigil3
1Dr Gulhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
2Prof.Dr Gulhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Yard.Doç.Dr., Gulhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluktan yetişkinliğe geçiş yapabilen bir çocukluk çağı bozukluğudur. Hastalığın kişinin sosyal ilişkilerini, eğitim ve meslek hayatını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Çocukluk çağında DEHB tanısı almış bireylerin %30- 50'inde erişkin döneminde de semptomlar devam eder. DEHB tanısı olan yetişkinlerde anksiyete bozukluğu, duygudurum bozukluğu, öfke kontrolü problemleri, madde kötüye kullanımı ve kişilik bozukluğu gibi bozukluklar sıklıkla eş tanı olarak bulunmaktadır. Mevcut yazının amacı DEHB'ye ilişkin literatürü gözden geçirerek hastalık belirtilerinin yetişkinliğe yansımalarını ve eşlik edebilecek psikiyatrik bozuklukları daha önce yapılmış çalışmalar ışığında tartışmaktır. Yazının ilk bölümünde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tanımı ve alt tipleri özetlenmiştir, ikinci bölümde yürütücü işlevler ve hastalarda ahlak gelişimi ilişkisi DEHB bağlamında tartışılmıştır. DEHB'nin çocukluk dönemi belirtileri ve erişkin dönemi belirtileri bir sonraki bölümde gözden geçirilmiştir. Dördüncü bölümde literatürde sıkça araştırılan antisosyal davranışlar ve DEHB ilişkisi üzerinde durulmuştur, önceki çalışmalarda sıklıkla vurgulanan DEHB ve antisosyal davranışlar konusu tartışılmıştır. Sonuç olarak 1980-2009 yılları arasında yapılmış çalışmalar Pub Med ve Med Line arama motorlarından taranmış ve özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranım bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, yönetici işlevler, ahlak gelişimi, psikiyatrik bozuluklar, antisosyal davranışlar, çocukluk, yetişkinlik.


The Reflections of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Through Adultood

Nakşidil Yazıhan Torun1, Aytekin Özşahin2, Levent Sütçigil3
1Dr Gulhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
2Prof.Dr Gulhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Yard.Doç.Dr., Gulhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a childhood disorder that may persist during adulthood. ADHD may effect patient's social relations, academic performance and professional life. ADHD effects 30 to 50 percent of adults who are diagnosed with ADHD during childhood. Many adults with ADHD may also have co- morbid psychiatric disorders, including anxiety disorders, mood disorders, impulse control disorders, substance use disorders and personality disorders. The aim of the current review was to review the reflections of ADHD symptoms from childhood through adulthood and to discuss psychiatric comorbidity. In the first part of the review the definition and subtypes of the disorder was summarized. In the second section the relation between executive functions and moral development was discussed on the context of ADHD. We reviewed the childhood and adulthood symptoms of the disorder in the following section. In the fourth section we discussed the relation between ADHD and antisocial behaviors as it has been emphasized by most of previous studies. Eventually we searched and summarized available literature of ADHD fro ml 980 to 2009 from Medline and Pubmed. Key Words: Attention deficit hyperactivity disorder, conduct disorders, oppositional defiant disorder, exucitive functions, moral development, comorbid psychiaric disorders, antisocial behaviours, childhood, adulthood,.

Keywords: Key Words: Attention deficit hyperactivity disorder, conduct disorders, oppositional defiant disorder, exucitive functions, moral development, comorbid psychiaric disorders, antisocial behaviours, childhood, adulthood,.


Nakşidil Yazıhan Torun, Aytekin Özşahin, Levent Sütçigil. The Reflections of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Through Adultood. J Clin Psy. 2009; 12(1): 43-50


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3033 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale