ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Türkiye ve Fransa’da Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Görüngüsel Özelliklerinin Karşılaştırılması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1998; 1(1): 35-41

Türkiye ve Fransa’da Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Görüngüsel Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ertan Tezcan1, Bruno Millet2, Murat Kuloğlu1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Service Hospitalo-Universitaire de Sainte-Anne, PARİS

Çalışmamızda, Elazığ ve Paris gibi; psikososyal ve kültürel koşulların çeşitli yönlerden birbirine zıt olduğu ortamlarda obsesif kompulsif bozukluk tanısı alan hastaların; sosyodemografik, klinik ve görüngüsel özelliklerinin karşılaştırılarak kültüre özgü farklılıklarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
ve Paris Hospitalo-Universitaire de Sainte-Anne psikiyatri kliniklerine ilk kez başvuran, DSM-IV tanı ölçütlerine göre OKB tanısı konulan 30’ar, toplam 60 hasta alındı. Hastalara DSM-IV tanı kriterlerine göre OKB dışındaki 1. Eksen tanıları belirlenerek sosyodemografik ve klinik özelliklerini irdelemeyi amaçlayan bir form uygulandı. Fransız hastaların öğrenim düzeyi Türk hastalardan anlamlı şekilde yüksekti. Mesleki yönden Türk hastalarda ev kadını ve memur olanlar, Fransız hastalarda işçi ve serbest çalışanlar çoğunlukta idi. Türk hastalarda evli, Fransız hastalarda bekar olanlar çoğunluktaydı. Türk hastalarda OKB’a depresif bozukluklar, Fransız hastalarda alkol kötüye kullanımı istatistiksel farklılık oluşturacak şekilde eşlik etmekteydi. Kirlilik, kir ve pislik bulaşması konulu obsesyonlar ve temizlik-yıkama kompulsiyonları her iki hasta grubunda da en sık tanımlanan obsesyon ve kompulsiyonlardı. Türk kadın hastalarda; kir-pislik bulaşması obsesyonları ve temizlik yıkama kompulsiyonları, erkek hastalarda dinsel obsesyonlar ve dua kompulsiyonları, Fransız erkek hastalarda zarar verme obsesyonları istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluluk, obsesyon, kompulsiyon


The Comparison of Sociodemographic, Clinical and Phenomenological Characteristics of the Patients Diagnosed as Obsessive Compulsive Disorder in Turkey and France

Ertan Tezcan1, Bruno Millet2, Murat Kuloğlu1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Service Hospitalo-Universitaire de Sainte-Anne, PARİS

The aim of our study was to compare sociodemographic, clinical and phenomenological characteristics and to determine cross cultural differences in patients diagnosed as obsessive compulsive disorder (OCD) in Elazığ and Paris which have opposite features
about psyhosocial and cultural characteristics. The study group included totally 60 patients who had applied to Psychiatry Department of Medicine Faculty of Fırat University and Psychiatry Department of Paris Hospitalo Universitaire de Sainte-Anne firstly, and diagnosed OCD according to DSM-IV criteria. According to DSM-IV diagnostic criteria, axis I diagnosis other than OCD was determined and a form evaluating sociodemographic and clinical properties was applied to patients. The education level
was significantly higher in French patients than Turkish patients. In regard to occupation, housewifes and officials in Turkish patients, workers and free workers in French patients were obvious. Turkish patients were usually married, contrary French patients were single. Depressive disorders in Turkish patients and learned alcohol abuse in French patient were statistically significant comorbid diagnosis. Dirty, dirt and contamination obsessions and cleaning-washing compulsions were most prevalent obsessions and compulsions in both groups. In Turkish female patiens dirt and contamination obsessions and cleaning-washing compulsions, in Turkish male patiens religious obsessions and praying compulsions, in French male patients harming obsessions were found statistically significant.

Keywords: Obsessive compulsive disorder, obsession, compulsion


Ertan Tezcan, Bruno Millet, Murat Kuloğlu. The Comparison of Sociodemographic, Clinical and Phenomenological Characteristics of the Patients Diagnosed as Obsessive Compulsive Disorder in Turkey and France. J Clin Psy. 1998; 1(1): 35-41

Sorumlu Yazar: Ertan Tezcan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (9 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale