ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Aile İşlevi ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(3): 127-136

Aile İşlevi ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü

Emine Gül Kapçı1, Zeynep Hamamcı2
1Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Elizmetler, Ankara
2Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, Gaziantep

Amaç: Son yıllarda bilişsel terapi yaklaşımında, danışanların değerlendirilmesinde ve tedavisinde, şema ya da temel inanç olarak adlandırılan temel bilişsel yapılar üzerinde durulmaktadır. Şema terapinin kurucusu Young temel bilişsel yapılar olarak "erken dönem uyumsuz şemalar" kavramını önermektedir. Bu araştırmada ise algılanan aile işlevi ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şemaların aracı rolü incelenmiştir. Yöntem: Araştırmanın örneklemi 241 kız ve 111 erkek olmak üzere 352 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır Veriler Aile Değerlendirme Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri ve Young Şema Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Regresyon analizleri sonucunda, aile işlevlerinin duygusal yalıtılmışlık, zedelenmiş sınırlar, yetersizlik ve adil-sorumlu-kaygılı şema alanlarını yordadığı bulunmuştur. Aile işlevleri kontrol edildiğinde, dört şema alanının her biri psikolojik belirtileri yor- damıştır. Young Şema Ölçeği'nin yalnızca duygusal yalıtılmışlık şema alanının algılanan aile işlevi ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide aracı bir rolü olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sonuçlar, bilişsel terapi ve olumsuz aile işlevleri ile erken dönem uyumsuz şemaların psikolojik belirtilerle ilişkisi açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Erken dönem uyum bozucu şemalar, olumsuz aile işlevi, psikolojik belirtiler, aracı değişken, üniversite öğrencileri


The Relationship Between Family Dysfunction and Psychological Symptomatology: The Meditating Role of Early Maladaptive Schemas

Emine Gül Kapçı1, Zeynep Hamamcı2
1Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Elizmetler, Ankara
2Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, Gaziantep

Objectives: In the last decade, identification and modification of basic cognitive structures which were named with core beliefs or schemas by different theoreticians, have been emphasized in cognitive-behavioral therapy. Young, the founder of schema focused approach, proposed the Early Maladaptive Schemas as the deepest level of cognition, and Early Maladaptive Schemas refer to extremely stable and enduring themes that develop during childhood and elaborated upon throughout an individual's lifetime. Young argued that psychopathology arises from the development and maintenance of the Early Maladaptive Schemas. Most of chronic patients have more than one of these core schemas. The present study aimed to examine the hypothesis that Early Maladaptive Schemas serve as a mediator variable in the relationship between family dysfunction and psychological symptoms. Method: A total of 352 university students (female=241; male=111) filled in self-report instruments of the Family Assessment Device, the Brief Symptom Inventory and the Young Schema Questionnaire-Short form. Results: Regression analyses demonstrated that family dysfunction predicted emotional isolation, impaired limits, insufficiency and fair- responsible-anxious sub-schemas of the the Young Schema Questionnaire. In turn, these four schemas were found to predict psychological symptoms as measured by the Brief Symptom Inventory. Only the emotional isolation subscale of the Young Schema Questionnaire was found to serve as a mediator variable between the family dysfunction and psychological symptomatology. Conclusion: Findings were discussed in relation to cognitive therapy, family dysfuntion and the relationship between Early Maladaptive Schemas and psychological symptomatology.

Keywords: Key Words: Early maladaptive schemas, family dysfunction, psychological symptomatology, mediator, university students.


Emine Gül Kapçı, Zeynep Hamamcı. The Relationship Between Family Dysfunction and Psychological Symptomatology: The Meditating Role of Early Maladaptive Schemas. J Clin Psy. 2010; 13(3): 127-136


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (4813 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale