ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Boşanma Sürecinde Kriz Merkezine Başvuran Kadınların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(1): 38-45

Boşanma Sürecinde Kriz Merkezine Başvuran Kadınların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Özge Uçan1
Uz.Sosyal Çalışmacı., Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara

Amaç: Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı; boşanmanın bir kriz durumuna dönüştüğü durumlarda, Kriz Merkezi'ne yapılan kadın başvurularının boşanma nedenleri açısından değerlendirilmesi, hangi durumların presipitan olarak belirdiğinin saptanmasıdır. Yöntem: Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Merkezi'ne son beş yıl içinde başvuran 110 kadına ait takip kartlarının analizi şeklinde retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 10.0 kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada; sosyodemografik özellikler, evlilik şekli, evlilik süresi, evlilik yaşantısında önde gelen sorunlar, boşanmayı gündeme getiren presipitan faktörler ve boşanma sürecinde ortaya çıkan psikiyatrik durumlar dikkate alınmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularında, boşanma sürecinde iken Kriz Merkezi'nde takip edilen kadınların evlilik öykülerinde şiddete maruz kalma, eşin ailesiyle yaşanan sorunlar, alkol kullanımının sıklıkla bulunmaktadır. Bununla birlikte boşanmayı gündeme getiren nedenler sadakatsizlik ve şiddetin derecesinin arttığı tartışmalar olarak belirmektedir. Bazı durumlarda kadınlar boşanmak istemesine rağmen, evliliği sürdürmek zorunda kalmaktadır. Sonuç: Bireyleri, varsa özellikle çocukları derinden etkileyen bir deneyim olarak karşımıza çıkan ve bireylerin yaşamında birtakım değişikliklere uyum sağlamasını gerektiren boşanma bu özelliği nedeniyle kriz potansiyeli taşımaktadır. Gerek eşler ve gerekse çocuklar açısından zorlayıcı bir dönem olan boşanma sürecinde profesyonel yardım almanın önemi büyüktür. Bireyler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Boşanma, boşanma nedenleri, kriz.


Retrospective Evaluation of Women who Applied Crisis Center in Divorce Duration

Özge Uçan1
Uz.Sosyal Çalışmacı., Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara

Objectives: The aim of this descriptive study is to evaluate women's applications to Crisis Center in the aspect of the reasons and precipitant factors of divorce which yield to a crisis condition. Method: It was evaluated retrospectively as the analysis of follow-up cards of 110 women applied Ankara University, Center of psychiatric Crisis in last five years. The data reached was classified by using SPSS 10.0. In this classification, socio-demographic features, marriage type, marriage duration, the questions taking place in marriage, main factors bringing divorce up and psychiatric situations appearing in divorce duration were taken into consideration. Results: In the findings of the research, situations such as violence, problems with the husband's family, frequent alcohol usage, arguments with the husband's family as precipitant, dismissing after violence and extramarital relationship of the applicant is or the husband have been observed in the divorce process in the history of the applicant women. Under some situations, although women want to divorce, they have to continue their marriage. Conclusion: Divorce is a social experience, which deeply effects individuals and especially children, if there are any, and therefore necessitates individuals to make and adapt to some changes in their lives. Considering the negative effects of the divorce on mental health of the individuals and their children, professional aid has a great importance. Individuals should be made conscious of this subject.

Keywords: Key Words: Divorce, reasons of divorce, crisis.


Özge Uçan. Retrospective Evaluation of Women who Applied Crisis Center in Divorce Duration. J Clin Psy. 2007; 10(1): 38-45


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (4075 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale