ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Traumatic brain injury (TBI) and concentrated EMDR: A case study (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 123-129 | DOI: 10.5505/kpd.2022.13911

Traumatic brain injury (TBI) and concentrated EMDR: A case study (eng)

Alişan Burak Yaşar1, Fatma Dilara Usta2, Inci Tebis Picard3, Anıl Gündüz4, Emre Konuk5, Önder Kavakcı6
1Department of Psychology, Istanbul Gelisim University, Istanbul
2Psychotherapist, Private Clinic,Istanbul
3Psychotherapist, Private Clinic, Paris, France
4Department of Psychology, Istanbul Kent University, Istanbul
5Psychotherapist, Davranis Bilimleri Enstitusu, Istanbul
6Department of Psychology, Istanbul Kültür University, Istanbul

It has been highlighted that comorbidity of Traumatic Brain Injury (TBI) and PTSD leads a more complicated treatment process. Hence, it might be useful and practical to provide more trauma-focused therapy method such as eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy. This article illustrates a clinical case by describing the positive outcome of the concentrated EMDR therapy with a treatment frequency increased more than one session in a week of a 25 years old woman with TBI and PTSD. EMDR treatment has been provided for ten days and seven sessions in total for 90 min in each session. The results of the treatment have been measured with CAPS, SUD & VOC score. Results show the effectiveness of concentrated EMDR even after the 16 months follow up.

Keywords: Traumatic Brain Injury (TBI), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Concentrated EMDR

Travmatik beyin hasarı ve konsantre EMDR: Olgu sunumu (eng)

Alişan Burak Yaşar1, Fatma Dilara Usta2, Inci Tebis Picard3, Anıl Gündüz4, Emre Konuk5, Önder Kavakcı6
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul
2Özel Klinik, Psikoterapist, İstanbul
3Özel Klinik, Psikoterapist, Paris
4İstanbul Kent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul
5Davranış Bilimleri Enstitüsü, Psikoterapist, İstanbul
6İstanbul Kültür Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

Travmatik beyin hasarı (TBH) ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) komorbiditesinin tedavi sürecini daha karmaşık hale getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi gibi daha travma odaklı terapi yöntemlerinin uygulanması sağlamak faydalı ve pratik olabilir. Bu olgu sunumu, TBİ’si ve TSSB’si olan 25 yaşındaki bir kadın hastada, tedavi sıklığı haftada birden fazla seanslar halinde olacak şekilde, konsantre EMDR uygulamasının olumlu sonuçlarını gösteren bir klinik vakayı göstermektedir. EMDR tedavisi her seans 90 dakika olmak üzere toplamda 10 gün ve 7 seans uygulanmıştır. Tedavinin sonuçları CAPS, SUD & VoC puanları ile ölçülmüştür. Sonuçlar, 16 ay sonra yapılan takip çalışması sonuçları da dahil olmak üzere, konsantre EMDR'nin etkinliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Travmatik Beyin Hasarı (TBH), Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), Konsantre EMDR

Alişan Burak Yaşar, Fatma Dilara Usta, Inci Tebis Picard, Anıl Gündüz, Emre Konuk, Önder Kavakcı. Traumatic brain injury (TBI) and concentrated EMDR: A case study (eng). J Clin Psy. 2022; 25(1): 123-129

Corresponding Author: Alişan Burak Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale