ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Ergenlerde madde kullanım bozukluklarının umutsuzluk, anksiyete duyarlılığı, dürtüsellik ve heyecan arama kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(2): 125-131 | DOI: 10.5505/kpd.2020.13008  

Ergenlerde madde kullanım bozukluklarının umutsuzluk, anksiyete duyarlılığı, dürtüsellik ve heyecan arama kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi (eng)

Sabide Duygu Uygun1, Esra Çöp2, Kadir Özdel3, Mustafa Tunçtürk4, Arzu Çiftçi5, Gül Karaçetin4, Özden Şükran Üneri6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Ankara, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Ankara, Türkiye.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye.
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, İstanbul, Türkiye.
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Alkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, İstanbul, Türkiye.
6Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Ankara, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Madde kullanımı ile kişilik arasındaki ilişkiye ek olarak, umutsuzluk, anksiyete duyarlılığı, dürtüsellik ve heyecan arama kişilik özelliklerinin özellikle daha sonraki madde kötüye kullanımının yordayıcısı olduğu bilinmektedir. Bu kişilik özellikleri, madde kullanım bozukluklarını önlemeye yönelik erken müdahaleler sağlamak amacıyla belirteçler olarak kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, bu özelliklerin madde kullanım bozuklukları (MKB) ile ilişkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlk analizde örneklem 13-18 yaş arası MKB olan ayaktan hasta grubundan (n=30), MKB dışında herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olan ayaktan hasta grubundan (n=30) ve toplum temelli eşleştirilmemiş sağlıklı kontrol grubundan (n=30) oluşmaktaydı. Sonra, gruplardaki heterojen cinsiyet dağılımı nedeniyle yanlılığı en aza indirmek için MKB olan hasta grubu ile yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş başka bir sağlıklı kontrol grubunun (n=30) karşılaştırılması amacıyla analiz tekrarlandı. Madde bağımlılığı ile ilişkili kişilik özellikleri Madde Kullanımı Risk Profili Ölçeği (MKRPÖ) ile değerlendirildi. Ayrıca, veri toplama araçları olarak Beck Umutsuzluk Ölçeği, Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri, Barratt Dürtüsellik Ölçeği ve Arnett Heyecan Arama Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Sonuçlar, MKRPÖ ile değerlendirilen madde kötüye kullanımı ile ilişkili kişilik özellikleri ve madde kullanım bozuklukları arasında önemli kısıtlılıklar ile birlikte net bir ilişki olmadığını göstermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, Türk ergenlerinden oluşan bir örneklemde bu ilişkiyi değerlendiren ilk çalışmadır. Çalışmamızın sonucunun nesnel gerçekliği yansıtıp yansıtmadığını ya da kısıtlılıklardan etkilenip etkilenmediğini belirlemeye yönelik ileri çalışmalar planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ergen, madde kullanım bozuklukları, kişilik özellikleri


Investigation of the relationship of substance use disorders with hopelessness, anxiety sensitivity, impulsivity and sensation seeking personality traits in adolescents (eng)

Sabide Duygu Uygun1, Esra Çöp2, Kadir Özdel3, Mustafa Tunçtürk4, Arzu Çiftçi5, Gül Karaçetin4, Özden Şükran Üneri6
1University Of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity, Children’s Health And Diseases Training And Research Hospital, Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey.
2University Of Health Sciences, Ankara Child Health And Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital, Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey.
3University Of Health Sciences, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Psychiatry, Ankara, Turkey.
4University Of Health Sciences, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training And Research Hospital, Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Istanbul, Turkey.
5University Of Health Sciences, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training And Research Hospital, Child And Adolescent Alcohol And Drug Research Treatment And Training Center, Istanbul, Turkey.
6Yildirim Beyazit University, Ankara Child Health And Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital, Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: In addition to the relationship between substance use and personality, the personality traits such as hopelessness, anxiety sensitivity, impulsivity, and sensation seeking are known to be particularly predictive of later substance misuse. These personality traits can be used as markers to provide early prevention intervention against substance use disorders. The present study aims to evaluate the relationship of the personality traits to substance use disorders (SUDs).
METHODS: The sample for the first analysis consisted of 13-18-year-old outpatients with SUDs (n=30), outpatients with any psychiatric disorders other than SUDs (n=30), and community-based non-matched healthy controls (n=30). And then, the analysis for comparison among SUDs patient group and another healthy control group matched for age and sex (n=30) was repeated to minimize bias because of the gender heterogeneity in the groups. Substance abuse-related personality traits were measured with the Substance Use Risk Profile Scale (SURPS). Also, Beck Hopelessness Scale, the State-Trait Anxiety Inventory, Barratt Impulsivity Scale and Arnett Inventory of Sensation Seeking were used as data collection tools. Using independent samples t-test or one-way ANOVA and Tukey posthoc tests among two or more groups, the relationship was evaluated.
RESULTS: Results show that there is no clear relationship between substance use disorders, and substance abuse-related personality traits measured by SURPS, with significant limitations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study is the first study assessing this relationship in a sample of Turkish adolescents. Further studies should be planned to determine whether the result of our study reflects objective reality or is affected by the limitations.

Keywords: adolescent, substance use disorders, personality traits


Sabide Duygu Uygun, Esra Çöp, Kadir Özdel, Mustafa Tunçtürk, Arzu Çiftçi, Gül Karaçetin, Özden Şükran Üneri. Investigation of the relationship of substance use disorders with hopelessness, anxiety sensitivity, impulsivity and sensation seeking personality traits in adolescents (eng). J Clin Psy. 2020; 23(2): 125-131

Sorumlu Yazar: Sabide Duygu Uygun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (54 kere görüntülendi)
 (734 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale