ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Dokuz Yaşında Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2014; 17(2): 90-97

Dokuz Yaşında Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu

İrem Damla Çimen1, Nursu Çakın Memik1, Özlem Yıldız Gündoğdu1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, İzmit

Yapay bozukluk gerçekte olmayan bazı belirti ve bulgu- ların hasta tarafından istemli bir şekilde ortaya çıkarıl- ması veya bu belirti ve bulgular varmış gibi davranılması olarak tanımlanmaktadır. Bu ruhsal bozukluğun altta yatan motivasyonu bilinç dışı olarak hasta rolünün ben- imsenmesidir. Yapay bozukluk fiziksel ya da ruhsal belirti ve bulguların veya her ikisinin birden taklidi biçiminde olabilmektedir. Yapay bozukluk nadir görülmekle birlikte kişinin hayatında ciddi işlev kaybına, sağlık kaynaklarında önemli harcamalara yol açan bir bozukluktur. Yapay bozukluk kronikleşme eğiliminde olup kötü huylu bir hastalıktır, ayırıcı tanısı ise güçtür. Yapay bozukluğun bili- nen kesin bir tedavisi yoktur, fakat hastaların erken dönemde tedaviden daha çok fayda gördükleri bildirilmektedir. Bu yüzden yapay bozukluğun erken tanınması önemlidir. Bu hastalar psikiyatri bölümü dışın- daki kliniklere de sık başvurdukları için diğer klinik dal- larında çalışan ekipleri de bu bozukluğun varlığı konusunda bilgilendirmek gerekmektedir. Bu olgu sunumunda dokuz yaşında bayılmalar sonrası karın ağrısı ve kan tükürme şikayetleriyle kliniğimize yönlendirilen kız hastanın yapay bozukluk açısından tanı ve tedavi sürecinin son literatür bilgileri ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Yapay bozukluk, munchausen sendromu, yapay kan tükürme, karın ağrısı.


Factitious Disorder at Nine Years Old: A Case Report

İrem Damla Çimen1, Nursu Çakın Memik1, Özlem Yıldız Gündoğdu1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, İzmit

Factitious disorder is described as reveal some symptom and signs voluntary or to act as if there were symptom and signs. This mental disorder's underlying motivation is adoption of the sick role unconsciously. Factitious dis- order can be seen as artificial signs and symptoms of physical or mental disorder, or imitation of both. Factitious disorder is a rare disorder but can lead to severe disability in a person's life and significant expen- diture of health care resources. Factitious disorders tend to be chronic, malignant disease and this disease's dif- ferential diagnosis is difficult. A lot of additional diagno- sis may be accompany. There is no definitive treatment of this disease. But it's reported that patients see more benefit from early detection. Thus early recognition of this disorder is important. Also these patients consults non psychiatric clinics frequently. So health care workers who works in other clinical disciplines are required to inform about the presence of this disorder. There is lim- ited data in the literature about factitious disorder in childhood and most of them presents case reports. So it's thought that studies about factitious disorder in childhood are important. In this case report it is aimed to discuss the process of diagnose and treatment of facti- tious disorder in light of the recent literature with nine years old girl patient referred to our clinic with abdomi- nal pain and spitting blood after passing convulsion complaints.

Keywords: Key Words: Factitious disorder, munchausen syndrome, factitious hemoptysis, abdominal pain.


İrem Damla Çimen, Nursu Çakın Memik, Özlem Yıldız Gündoğdu. Factitious Disorder at Nine Years Old: A Case Report. J Clin Psy. 2014; 17(2): 90-97


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1919 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale