ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Epileptik Psikoz: Bir Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(2): 95-100

Epileptik Psikoz: Bir Olgu Sunumu

Esra Güney1, Tuğba Hirfanoğlu2, Ayşe Serdaroğlu3, Şahnur Şener4, Elvan İşeri4
1Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı, Ankara
3Prof.Dr., Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı, Ankara
4Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı

Epilepsi 16 yaş altı çocukların %0.5-1'ini etkileyen çocukluk çağının en yaygın nörolojik bozukluğudur. Bilişsel ve davranışsal değişikliklerin eşlik edebildiği epilepsi, önemli psikiyatrik hastalıklarla ilişkilidir. Epileptik hastalarda psikiyatrik belirtilerdeki artmış risk oranı biyolojik, farmakolojik, çevresel veya psikososyal faktörlere bağlı olabilir. Epilepsiye eşlik eden psikiyatrik hastalıklar epilepsiden önce başlayabilir, eşzamanlı bulunabilir veya epilepsi tanısı sonrası ortaya çıkabilir. Bazen de klinik olarak epileptik nöbet olmadan, tanı psikiyatrik semptomlarla konulabilir. Epileptik psikoz, epileptik nöbetlerle yakından ilişkili bir grup bozukluğu içerir. İnteriktal psikoz, postiktal psikoz, iktal psikoz ve altenatif psikoz bu tanı grubu içinde yer almaktadır. Tekrarlayan bazı epileptik psikoz formlarının, nöbetlerin aktivasyonuyla yakından ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür. İktal ve postiktal psikoz nöbetlerin kontrolüyle önlenebilirken, epileptik psikozun tüm formları çok yönlü müdahale gerektirir. Psikotik belirtilerin erken tanı ve tedavisi, bozukluğun yaşamboyu yol açabileceği olumsuz etkileri azaltabilir. Bu yazıda epizodik görsel ve işitsel halusinasyonları ve elek- troensefalogramında (EEG) aktif parsiyel başlangıçlı epilepsi ile uyumlu bulguları olan epileptik psikoz olgusunun tanı ve tedavi süreci tartışılacaktır. Olgudan yola çıkarak, epileptik psikozun klinik görünümlerinin sunulması ve organik etyolojiden şüphelenilen tüm olgularda ayrıntılı hastalık öyküsünün alınması, fizik ve nörolojik muayenenin yapılması ve bulguların uygun testlerle birleştirilmesinin tanı sürecindeki öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Psikoz, epilepsi, iktal psikoz.


Psychosis of Epilepsy: A Case Report

Esra Güney1, Tuğba Hirfanoğlu2, Ayşe Serdaroğlu3, Şahnur Şener4, Elvan İşeri4
1Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz.Dr., Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı, Ankara
3Prof.Dr., Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı, Ankara
4Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı

Epilepsy is the most common childhood neurologic disorder, affecting 0.5% to 1% of children younger than the age of 16 years old. It can be accompanied by changes in cognition and behaviour and can be associated with psychiatric disorders.The increased risk for psychiatric symptoms in epilepsy can be related to biological, pharmacological, environmental or psychosocial factors. Pychiatric disorders associated with epilepsy may precede, co-occur with or follow a diagnosis of epilepsy. Sometimes diagnosis of epilepsy is made according to psychiatric symptoms without clinic epileptic seizures. Psychosis of epilepsy includes a group of disorder that are associated with epileptic seizures. This diagnosis comprise interictal psychosis, postictal psychosis, ictal psychosis and altenative psychosis. It is suggested that recurrence of some forms of psychosis of epilepsy may be closely linked to seizure exacerbation. Although ictal and postictal psychosis can be prevented with seizure control, all forms of epileptic psychosis require multidisciplinary intervention. Early recognition and treatment of psychotic symptoms can reduce lifelong negative impact of these symptoms. In this report, we present an psychosis of epilepsy case who report episodic visual and auditory hallucinations and have active focal epilepsy detected by electroencephalogram. The purpose of this report to discuss clinic aspect of psychosis of epilepsy with the related literature and to emphasize that in all psychiatric patients who were suspected for organic etiology, complete history, physical and neurological examinations and appropriate testing are essential for identify primer diagnosis.

Keywords: Key Words: Psychosis, epilepsy, ictal psychosis.


Esra Güney, Tuğba Hirfanoğlu, Ayşe Serdaroğlu, Şahnur Şener, Elvan İşeri. Psychosis of Epilepsy: A Case Report. J Clin Psy. 2008; 11(2): 95-100


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2262 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale